Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.
Ne dorim un viitor perfect!
Fie el simplu sau mai mult ca perfect

ABONAMENTUL PERFECT SIMPLU

Soluția Adservio pentru școli, unde datele sunt introduse de profesori sau de către un responsabil desemnat de şcoală

CARACTERISTICI OFERITE:
Acces la sistemul Adservio prin intermediul unei licenţe anuale, manuale de utilizare, training pentru personalul școlii, asistenţă telefonică și tutoriale pentru utilizatori, asistență pentru realizarea bazei de date inițiale la semnarea contractului, în funcţie de specificul şi cerinţele unităţii şcolare.
FUNCȚII:
 • catalog electronic
 • mesajerie gratuită
 • sistem de informare privind ştirile şi evenimentele din mediul educaţional românesc
 • funcţie de agregare şi prelucrare a datelor pentru generarea de statistici şi rapoarte
 • funcţie de printare a documentelor
 • funcţie de exportare facilă a documentelor şi rapoartelor
 • funcţie de transmitere a rapoartelor către conducerea unităţii şi către inspectoratul şcolar judeţean
 • funcţie de control global asupra activităţilor din unitatea şcolară (activităţi cadre, frecvenţa notare, statistici elevi şi ierarhii, statistici absenţe etc.)
BENEFICII:
 • Acces la următoarele module: inspector, director, secretariat, profesor, părinte și elev
 • Manuale de utilizare online ce vă oferă răspuns pentru orice întrebare referitoare la platforma Adservio
 • Asistenţă telefonică pentru toţi utilizatorii (părinţi, elevi, cadre didactice)
 • Training pentru profesori, directori și secretariat
 • Asistență pentru realizarea bazei de date inițiale la semnarea contractului

ABONAMENTUL MAI MULT CA PERFECT

Soluția Adservio care dotează şcoala cu echipamente IT de ultimă generaţie

telekom-logo.png (3,817 bytes)
CARACTERISTICI OFERITE:
Pe lângă licenţa anuală, ce conferă dreptul de utilizare a sistemului Adservio, asistenţă utilizatori şi asistenţă tehnică, pachetul premium aduce posibilitatea dotării unităţii de învăţământ cu tablete de ultimă generație, în funcţie de nevoi şi preferinţe.
FUNCȚII:
 • funcţie de catalog şcolar electronic
 • management absenţe
 • calcul automat al mediilor
 • realizare ierarhii, clasamente, statistici
 • funcţie de mesagerie gratuită
 • sistem de informare privind ştirile, evenimentele, anunţurile din mediul educaţional
 • funcţie de printare a documentelor
 • funcţie de exportare facilă a documentelor şi rapoartelor
 • funcţie de transmitere a rapoartelor câtre conducerea unităţii şi către inspectoratul şcolar judeţean
 • funcţie de control global asupra activităţii din unitatea şcolară (statistici, absenţe, frecvenţa, notare, activităţi cadre)
BENEFICII:
 • dotarea unităților școlare cu tablete de ultimă generație (Lenovo, Samsung)
 • internet mobil 4G
 • calcul automat al mediilor şi motivarea automată a absenţelor
 • responsabilizarea părinţilor şi conştientizarea elevilor asupra propriei activităţi
 • dezvoltarea unui cadru educaţional sigur, transparent şi calitativ superior, care funcţionează eficient
 • în cazul utilizării constante şi complete, se reduce cu peste 60% rata absenteismului în unităţile care întâmpină valori crescute, iar in unele şcoli media pe clasă a crescut cu 1 punct
 • dezvoltarea canalelor de transmitere a datelor către inspectoratele şcolare şi Ministerul Educaţiei
 • creşterea interactivităţii lecţiilor şi a orelor de curs prin utilizarea echipamentelor IT în predare

Compară abonamente

PERFECT SIMPLU MAI MULT CA PERFECT
Licenţă Adservio ce oferă acces la următoarele module: Inspector, Director, Secretariat, Profesor, Părinte și Elev.
Manuale de utilizare online ce vă oferă răspuns pentru orice întrebare referitoare la platforma Adservio
Asistenţă telefonică pentru toţi utilizatorii (părinţi, elevi, cadre didactice)
Training pentru profesori, directori și secretariat
Asistență pentru realizarea bazei de date inițiale la semnarea contractului
Dotarea unităţii școlare cu tablete de ultimă generație