Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.
You’re only one step away from your best decision
See below the educational offer of all Romanian universities.
Admission
2020
i.e. programmer, journalism in Bucharest, physician
 • Universitatea din București Facultatea de Istorie
  București
  DOMAINS

  ISTORIE

  RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE

  ISTORIA ARTEI

 • Universitatea "1 Decembrie 1918" Facultatea de Istorie și Filologie
  Alba Iulia
  DOMAINS
  • Istorie
  • Arheologie
  • Muzeologie
  • Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză
  • Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză
  • Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză
  • Traducere și interpretare
 • Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Istorie şi Filosofie
  Cluj-Napoca
  DOMAINS
  • Filosofie
  • Filosofie (în limba maghiară)
  • Arheologie
  • Arheologie (în limba maghiară)
  • Arhivistică
  • Arhivistică (în limba maghiară)
  • Istoria artei
  • Istoria artei (în limba maghiară)
  • Istorie
  • Istorie (în limba maghiară)
  • Relaţii internaţionale şi studii europene
  • Relaţii internaţionale şi studii europene (franceză/maghiară)
 • Universitatea Ștefan cel Mare Facultatea de Istorie și Geografie
  Suceava
  DOMAINS
  • Geografie
  • Geografia turismului
  • Istorie
  • Relaţii internaţionale şi studii europene
  • Ştiinţe politice
  • Asistenţă socială
 • Universitatea „Ovidius” din Constanța Facultatea de Istorie și Științe Politice
  Constanța
  DOMAINS
  • Istorie
  • Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
  • Ştiinţe Politice
 • Universitatea Dunărea de Jos Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
  Galați
  DOMAINS
  • Istorie
  • Relații internaționale și studii europene
  • Filosofie
  • Sociologie
  • Teologie ortodoxă didactică
  • Teologie ortodoxă asistență socială
 • Universitatea din Oradea Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
  Oradea
  DOMAINS
  • Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
  • Ştiinte Politice şi Ştiinţele Comunicării
  • Istorie
 • Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Facultatea de Jandarmi
  București
  DOMAINS
  • Științe militare, informații și ordine publică
  • Ordine și siguranță publică
 • Universitatea Media Facultatea de Jurnalism
  București
  DOMAINS
  • Jurnalism
 • Universitatea Hyperion Facultatea de Jurnalism, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  București
  DOMAINS
  • Jurnalism
  • Psihologie
 • Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea de Kinetoterapie
  București
  DOMAINS
  • Kinetoterapie și motricitate specială
 • Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
  București
  DOMAINS
  • Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, română, spaniolă)
  • Limbi şi literaturi moderne (arabă, japoneză)
 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Facultatea de Litere
  Iași
  DOMAINS
  • Limba şi literatura română (A) – Limba şi literatura modernă/ Literatura universală şi comparată* (ZI)
  • Limba şi literatura engleză (A) – Limba şi literatura modernă/ Română/ Literatură universală şi comparată* (ZI)
  • Limba şi literatura franceză (A) – Limba şi literatura modernă/ Română/Literatură universală şi comparată * (ZI)
  • Limba şi literaturagermană (A) – Limba şi literatura modernă/ Română / Literatură universală şi comparata* (ZI)
  • Limba şi literaturarusă (A) - Limba şi literatura modernă/Română/ Literatură universală şi comparată* (ZI)
  • Limba şi literatura italiană (A)- Limba şi literatura modernă/ Română / Literatură universală şi comparată* (ZI)
  • Limba şi literatura spaniolă (A) – Limba şi literatura modernă / Română/ Literatură universală şi comparată * (ZI)
  • Filologie clasică – Limba latină (A)/ Limba Greacă Veche B (ZI)
  • Literatură universală şi comparată (A) – Limbă şi literatură modernă (ZI)
  • Traducere şi interpretare (dublă specializare: engleză (A) și franceză sau germană) (ZI)
  • Traducere şi interpretare (dublă specializare: franceză (A) și engleză sau germană) (ZI)
  • Traducere şi interpretare (dublă specializare: germană (A) și engleză sau franceză) (ZI)
  • Studii americane (ZI)
  • Jurnalism (ZI)
 • Universitatea „Ovidius” din Constanța Facultatea de Litere
  Constanța
  DOMAINS
  • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / franceză / italiană / portugheză / spaniolă / germană / turcă)
  • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană)
  • Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană / turcă / portugheză)
  • Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză)
  • Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană / engleză)
  • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză / engleză – italiană)
  • Studii americane
  • Jurnalism
 • Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Litere
  Cluj-Napoca
  DOMAINS
  • Filologie clasică
  • Limba şi literatura română
  • Limba şi literatura chineză/japoneză/coreeană/finlandeză/ucraineană/norvegiană
  • Limba şi literatura maghiară/moderna
  • Limbi moderne aplicate
  • Etnologie (în limba maghiară)
  • Studii culturale (în limba maghiară)
 • Universitatea Spiru Haret Facultatea de Litere
  București
  DOMAINS
  • Limba şi literatura engleză - Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă)/clasică (latină)
  • Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)
 • Universitatea din Craiova Facultatea de Litere
  Craiova
  DOMAINS
  • Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)
  • Limba şi literatura română – Limba şi literatura latină
  • Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă
  • Limba şi literatura engleză – o limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană)
  • Limba şi literatura franceză – o limbă şi literatură modernă (engleză, germană, spaniolă, italiană)
  • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
  • Traducere şi interpretare (limba franceză şi limba engleză)
  • Comunicare şi relaţii publice
  • Jurnalism
  • Pedagogie muzicală
  • Interpretare muzicală - Canto
  • Interpretare muzicală - Instrumente
  • Artele spectacolului: Actorie
 • Universitatea Dunărea de Jos Facultatea de Litere
  Galați
  DOMAINS
  • Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză
  • Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză
  • Limba și literatura engleză - Limba și literatura română
  • Limba și literatura română - Limba și literatura engleză
  • Limba și literatura franceză - Limba și literatura română
  • Limba și literatura română - Limba și literatura franceză
  • Jurnalism
 • Universitatea Transilvania Facultatea de Litere
  Brașov
  DOMAINS
  • Limba şi literatura română - o limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)
  • Limba şi literatura engleză - limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă (franceză, germană)
  • Limbi moderne aplicate
  • Studii americane (în limba engleză)
 • Universitatea din Oradea Facultatea de Litere
  Oradea
  DOMAINS
  • Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă
  • Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) / Limba şi literatura română
  • Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană) / Limba şi literatura română
  • Limba şi literatura germană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) / Limba şi literatura română
 • Universitatea din Pitești Facultatea de Litere
  Pitești
  DOMAINS
  • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) (A
  • Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză (Rm. Vâlcea) (A)
  • Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză (A)
  • Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă: franceză,spaniolă,germană
  • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) A
  • Limbi moderne aplicate
 • Universitatea "Vasile Alecsandri" Facultatea de Litere
  Bacău
  DOMAINS
  • Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză
  • Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză
  • Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română
  • Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză
  • Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română
  • Traducere şi interpretare (engleză, franceză)
  • Comunicare şi relaţii publice 

   

 • Universitatea de Nord Facultatea de Litere
  Baia Mare
  DOMAINS
  • Limbă şi literatură / Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză, 
  • Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză
  • Limbi moderne aplicate / Limbi moderne aplicate (engleză - franceză / germană)
  • Studii culturale / Etnologie
  • Filozofie / Filozofie
  • Ştiinţe ale comunicării / Jurnalism
  • Asistenţă socială / Asistenţă socială
  • Teologie / Teologie ortodoxă didactică, Teologie ortodoxă pastorală, Teologie greco-catolică didactică, Teologie greco-catolică pastorală
  • Arte plastice şi decorative / Arte plastice. Pictură
 • Universitatea din București Facultatea de Litere
  București
  DOMAINS

  Programele de studii școlarizate în acest an sunt:

  • Limba și literatura română – o limbă și literatură străină (LLR-LLS)
  • Literatură universală și comparată – o limbă și literatură străină (LUC)
  • Comunicare și relații publice (CRP, învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă)
  • Studii europene (SE)
  • Asistență managerială și administrativă (AMA)
  • Științele informării și documentării (SID)
 • Universitatea "Lucia Blaga" Facultatea de Litere şi Arte
  Sibiu
  DOMAINS
  • Limbă şi literatură
  • Limbi moderne aplicate
  • Ştiinţe ale comunicării
  • Teatru
 • Universitatea "Petrol - Gaze" Facultatea de Litere şi Ştiinţe
  Ploiești
  DOMAINS
  • Limba si literatura engleza - limba si literatura franceza
  • Limba si literatura romana - limba si literatura engleza
  • Chimie
  • Matematica
  • Informatică
  • Administraţie publică
  • Asistenţă managerială şi secretariat
  • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
  • Pedagogie
 • Universitatea Ștefan cel Mare Facultatea de Litere și Știinţe ale Comunicării
  Suceava
  DOMAINS
  • Limbă și literatură
  • Științe ale comunicării
 • Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Management
  București
  DOMAINS
  • Management
 • Universitatea Emanuel Facultatea de Management
  Oradea
  DOMAINS
  • Management
 • Universitatea "Gheorghe Zane" Facultatea de Management
  Iași
  DOMAINS
  • Management