Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Modalităti de calcul a mediilor

Categorie: Secretariat

În funcție de tipul unității de învățământ, Adservio vă pune la dispoziție mai multe opțiuni pentru modalitatea de calcul a mediilor:

  • Standard România - vizualizați constant mediile calculate automat (pe materii, semestriale respectiv anuale și generale);

  • Standard Rep. Moldova - vizualizați constant doar media anuală fără rotunjire;

Această opțiune este specifică sistemului de învățământ din Republica Moldova

Conform Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea învățământului primar și secundar ”Media generală a notelor anuale în clasele V-XII se calculează ca medie aritmetică, până la sutimi, fără rotunjire, în baza notelor anuale obținute la disciplinele școlare obligatorii și opționale (aprobate de Ministerul Educației) din Planul-cadru de învățământ.”

Pentru ambele semestre mediile semestriale se calculează cu sutimi, fără rotunjire.

Același mod de calcul se va aplica și pentru media anuală, respective generală.

Exemplu: 

Semestrul I: 9,4999 se va afișa 9,49

Semestrul II: 8,7888 se va afișa 8,78

Media anuală: 9,135 se va afișa 9,13

În ciclul liceal, media semestrială la toate disciplinele școlare este media aritmetică a notelor curente, obținute pe parcursul semestrului calculată până la sutimi, fără rotunjire.

  • Module licee tehnice - vizualizați constant doar media semestrială cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

Conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, art. 120 (7) și (8), media se calculează o singură dată, la sfârșitul anului, nu și între semestre ca la celelalte materii.

În Adservio, la disciplinele modulare, media anuală se calculează în timp real și se consideră încheiată la sfârșitul anului școlar, iar media semestrială nu va fi afișată.

Modulele încheiate după data de 13.01.2015 se vor finaliza conform prevederilor art. 191 din Ordinul MEN nr. 5115/15.12.2014 (media semestrială se obtine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.)

(7) In cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obtinute pe parcursul desfăsurării modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Incheierea mediei unui modul care se termina pe parcursul anului se face în mod obligatoriu în momentul finalizării acestuia, nefiind condiționat de sfârșitul semestrului. Aceasta este considerată și media anuala a modulului.

(8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele și de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe module, se calculează în conformitate cu reglementările legale in vigoare, media generală a unui modul fiind similară cu media generală a unei discipline.

  • Nu vizualizați mediile calculate automat.

Această opțiune pune la dispoziția cadrului didactic, posibilitatea de a introduce/modifica la finalul semestrului media fiecărui elev în parte. Pe parcursului semestrului mediile nu vor fi afișate automat.

 

Articole:

Nu ai găsit ceea ce căutai?

Contactează relații clienți la numărul de telefon:

0332 10 28 28, pe email la [email protected] sau mergi la pagina de Contact.