Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.
Ești foarte aproape de cea mai bună decizie
Mai jos vezi oferta tuturor facultăților din România. Sigur o vei găsi pe cea mai bună pentru tine!
Admitere
2020
ex: facultatea de informatica, kinetoterapie, jurnalism bucuresti
 • Facultatea de Istorie Universitatea din București
  SPECIALIZĂRI

  ISTORIE

  RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE

  ISTORIA ARTEI

 • Facultatea de Istorie și Filologie Universitatea "1 Decembrie 1918"
  SPECIALIZĂRI
  • Istorie
  • Arheologie
  • Muzeologie
  • Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză
  • Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză
  • Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză
  • Traducere și interpretare
 • Facultatea de Istorie şi Filosofie Universitatea Babeş-Bolyai
  SPECIALIZĂRI
  • Filosofie
  • Filosofie (în limba maghiară)
  • Arheologie
  • Arheologie (în limba maghiară)
  • Arhivistică
  • Arhivistică (în limba maghiară)
  • Istoria artei
  • Istoria artei (în limba maghiară)
  • Istorie
  • Istorie (în limba maghiară)
  • Relaţii internaţionale şi studii europene
  • Relaţii internaţionale şi studii europene (franceză/maghiară)
 • Facultatea de Istorie și Geografie Universitatea Ștefan cel Mare
  SPECIALIZĂRI
  • Geografie
  • Geografia turismului
  • Istorie
  • Relaţii internaţionale şi studii europene
  • Ştiinţe politice
  • Asistenţă socială
 • Facultatea de Istorie și Științe Politice Universitatea „Ovidius” din Constanța
  SPECIALIZĂRI
  • Istorie
  • Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
  • Ştiinţe Politice
 • Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie Universitatea Dunărea de Jos
  SPECIALIZĂRI
  • Istorie
  • Relații internaționale și studii europene
  • Filosofie
  • Sociologie
  • Teologie ortodoxă didactică
  • Teologie ortodoxă asistență socială
 • Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării Universitatea din Oradea
  SPECIALIZĂRI
  • Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
  • Ştiinte Politice şi Ştiinţele Comunicării
  • Istorie
 • Facultatea de Jandarmi Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
  SPECIALIZĂRI
  • Științe militare, informații și ordine publică
  • Ordine și siguranță publică
 • Facultatea de Jurnalism Universitatea Media
  SPECIALIZĂRI
  • Jurnalism
 • Facultatea de Jurnalism, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Universitatea Hyperion
  SPECIALIZĂRI
  • Jurnalism
  • Psihologie
 • Facultatea de Kinetoterapie Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport
  SPECIALIZĂRI
  • Kinetoterapie și motricitate specială
 • Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir"
  SPECIALIZĂRI
  • Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, română, spaniolă)
  • Limbi şi literaturi moderne (arabă, japoneză)
 • Facultatea de Litere Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"
  SPECIALIZĂRI
  • Limba şi literatura română (A) – Limba şi literatura modernă/ Literatura universală şi comparată* (ZI)
  • Limba şi literatura engleză (A) – Limba şi literatura modernă/ Română/ Literatură universală şi comparată* (ZI)
  • Limba şi literatura franceză (A) – Limba şi literatura modernă/ Română/Literatură universală şi comparată * (ZI)
  • Limba şi literaturagermană (A) – Limba şi literatura modernă/ Română / Literatură universală şi comparata* (ZI)
  • Limba şi literaturarusă (A) - Limba şi literatura modernă/Română/ Literatură universală şi comparată* (ZI)
  • Limba şi literatura italiană (A)- Limba şi literatura modernă/ Română / Literatură universală şi comparată* (ZI)
  • Limba şi literatura spaniolă (A) – Limba şi literatura modernă / Română/ Literatură universală şi comparată * (ZI)
  • Filologie clasică – Limba latină (A)/ Limba Greacă Veche B (ZI)
  • Literatură universală şi comparată (A) – Limbă şi literatură modernă (ZI)
  • Traducere şi interpretare (dublă specializare: engleză (A) și franceză sau germană) (ZI)
  • Traducere şi interpretare (dublă specializare: franceză (A) și engleză sau germană) (ZI)
  • Traducere şi interpretare (dublă specializare: germană (A) și engleză sau franceză) (ZI)
  • Studii americane (ZI)
  • Jurnalism (ZI)
 • Facultatea de Litere Universitatea „Ovidius” din Constanța
  SPECIALIZĂRI
  • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / franceză / italiană / portugheză / spaniolă / germană / turcă)
  • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză / italiană)
  • Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană / turcă / portugheză)
  • Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză)
  • Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană / engleză)
  • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză / engleză – italiană)
  • Studii americane
  • Jurnalism
 • Facultatea de Litere Universitatea Babeş-Bolyai
  SPECIALIZĂRI
  • Filologie clasică
  • Limba şi literatura română
  • Limba şi literatura chineză/japoneză/coreeană/finlandeză/ucraineană/norvegiană
  • Limba şi literatura maghiară/moderna
  • Limbi moderne aplicate
  • Etnologie (în limba maghiară)
  • Studii culturale (în limba maghiară)
 • Facultatea de Litere Universitatea Spiru Haret
  SPECIALIZĂRI
  • Limba şi literatura engleză - Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă)/clasică (latină)
  • Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)
 • Facultatea de Litere Universitatea din Craiova
  SPECIALIZĂRI
  • Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)
  • Limba şi literatura română – Limba şi literatura latină
  • Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă
  • Limba şi literatura engleză – o limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană)
  • Limba şi literatura franceză – o limbă şi literatură modernă (engleză, germană, spaniolă, italiană)
  • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
  • Traducere şi interpretare (limba franceză şi limba engleză)
  • Comunicare şi relaţii publice
  • Jurnalism
  • Pedagogie muzicală
  • Interpretare muzicală - Canto
  • Interpretare muzicală - Instrumente
  • Artele spectacolului: Actorie
 • Facultatea de Litere Universitatea Dunărea de Jos
  SPECIALIZĂRI
  • Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză
  • Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză
  • Limba și literatura engleză - Limba și literatura română
  • Limba și literatura română - Limba și literatura engleză
  • Limba și literatura franceză - Limba și literatura română
  • Limba și literatura română - Limba și literatura franceză
  • Jurnalism
 • Facultatea de Litere Universitatea Transilvania
  SPECIALIZĂRI
  • Limba şi literatura română - o limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)
  • Limba şi literatura engleză - limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă (franceză, germană)
  • Limbi moderne aplicate
  • Studii americane (în limba engleză)
 • Facultatea de Litere Universitatea din Oradea
  SPECIALIZĂRI
  • Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă
  • Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) / Limba şi literatura română
  • Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană) / Limba şi literatura română
  • Limba şi literatura germană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) / Limba şi literatura română
 • Facultatea de Litere Universitatea din Pitești
  SPECIALIZĂRI
  • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) (A
  • Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză (Rm. Vâlcea) (A)
  • Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză (A)
  • Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă: franceză,spaniolă,germană
  • Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) A
  • Limbi moderne aplicate
 • Facultatea de Litere Universitatea "Vasile Alecsandri"
  SPECIALIZĂRI
  • Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză
  • Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză
  • Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română
  • Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză
  • Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română
  • Traducere şi interpretare (engleză, franceză)
  • Comunicare şi relaţii publice 

   

 • Facultatea de Litere Universitatea de Nord
  SPECIALIZĂRI
  • Limbă şi literatură / Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză, 
  • Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză
  • Limbi moderne aplicate / Limbi moderne aplicate (engleză - franceză / germană)
  • Studii culturale / Etnologie
  • Filozofie / Filozofie
  • Ştiinţe ale comunicării / Jurnalism
  • Asistenţă socială / Asistenţă socială
  • Teologie / Teologie ortodoxă didactică, Teologie ortodoxă pastorală, Teologie greco-catolică didactică, Teologie greco-catolică pastorală
  • Arte plastice şi decorative / Arte plastice. Pictură
 • Facultatea de Litere Universitatea din București
  SPECIALIZĂRI

  Programele de studii școlarizate în acest an sunt:

  • Limba și literatura română – o limbă și literatură străină (LLR-LLS)
  • Literatură universală și comparată – o limbă și literatură străină (LUC)
  • Comunicare și relații publice (CRP, învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă)
  • Studii europene (SE)
  • Asistență managerială și administrativă (AMA)
  • Științele informării și documentării (SID)
 • Facultatea de Litere şi Arte Universitatea "Lucia Blaga"
  SPECIALIZĂRI
  • Limbă şi literatură
  • Limbi moderne aplicate
  • Ştiinţe ale comunicării
  • Teatru
 • Facultatea de Litere şi Ştiinţe Universitatea "Petrol - Gaze"
  SPECIALIZĂRI
  • Limba si literatura engleza - limba si literatura franceza
  • Limba si literatura romana - limba si literatura engleza
  • Chimie
  • Matematica
  • Informatică
  • Administraţie publică
  • Asistenţă managerială şi secretariat
  • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
  • Pedagogie
 • Facultatea de Litere și Știinţe ale Comunicării Universitatea Ștefan cel Mare
  SPECIALIZĂRI
  • Limbă și literatură
  • Științe ale comunicării
 • Facultatea de Management Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
  SPECIALIZĂRI
  • Management
 • Facultatea de Management Universitatea Emanuel
  SPECIALIZĂRI
  • Management
 • Facultatea de Management Universitatea "Gheorghe Zane"
  SPECIALIZĂRI
  • Management