Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea "Petre Andrei"

Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative

Iași

Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi este cea mai mare şi mai prestigioasă instituţie privată de învăţământ superior din Moldova. A fost înfiinţată în anul 1990, ca parte a Fundaţiei Academice “Petre Andrei”, o organizaţie non guvernamentală dedicată memoriei lui Petre Andrei, un binecunoscut filosof şi academician.

SPECIALIZĂRI
 • Ştiinţe politice
ADMITERE
 • 80% media obținută la examenul de bacalauret;
 • 20% nota obținută la proba scrisă de limba și literatura română din cadrul examenului de bacalauret.
Durată studii

3 ani

ACTE DOSAR ÎNSCRIERE
 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original (absolvenţii care au susţinut examenul de bacalaureat în anul 2015 vor prezenta în locul diplomei adeverinţa eliberată de liceu, în care se va preciza media generală obţinută la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că diploma nu a fost încă eliberată);
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie, în copie legalizată (în cazul schimbării numelui) sau alte documente care atestă schimbarea numelui;
 • copie buletin sau C.I.;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • adeverinţa medicală tip eliberată de cabinetele medicale sau medicul de familie;
 • 3 fotografii tip paşaport / buletin;
 • fişa de înscriere (Anexa 1);
 • dosar plic.
DATE DE CONTACT
0232 214 740/ 0748.1 11637
rectorat@upa.ro

Iaşi, Str. Dimitrie Mangeron, nr.49

DISTRIBUIE

Prezentare

Politica este știința şi arta binelui public; unii o transformă, însă, în instrumentul exclusiv al interesului privat. Politica dă fiecărui om şansa de a-şi face auzit glasul în comunitatea sa; dar nu de puţine ori, ea le-a permis tiranilor să oprime libertatea de acţiune şi de conştiinţa a indivizilor. Prin politică, civilizaţiile, religiile şi naţiunile au găsit căi de comunicare şi înţelegere; jocurile politice au fost, însă, şi motive ale conflictelor sângeroase care au sfâşiat lumea. Depinde de noi să arătăm faţa bună a politicii.
Facultatea de Ştiinţe Politice a fost înființată în anul 1998, la iniţiativa unor prestigioşi universitari ieşeni, preocupaţi de reconstrucţia spaţiului politic românesc şi de procesele integrării euro-atlantice. Specializarea Ştiinţe Politice a fost autorizată prin Hotărârea nr. 442/1998 a Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial nr. 292/10.08.1998 şi este în curs de acreditare definitivă.
Facultatea de Ştiinţe Politice pregăteşte studenţii după planuri de învăţământ compatibile cu cele ale universităţilor europene integrate în Sistemul Creditelor Transferabile. Studenţii beneficiază de cursuri şi conferinţe susţinute de profesori şi specialişti români şi străini, recunoscuţi în plan naţional şi european. Conţinutul învăţământului este proiectat în consonanţă cu Carta de la Bologna şi cu exigenţele integrării României în Uniunea Europeană.


Sprijinim performanța

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi sprijină performanţa academică şi încurajează dezvoltarea personală şi profesională. În fiecare semestru, eforturile şi realizările celor mai buni studenţi sunt răsplătite prin acordarea mai multor tipuri de burse: de merit, „Cum Laude”, pentru activităţi ştiinţifice, de performanţă sau „Gaudeamus”. De asemenea, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi îşi propune să asigure şanse egale de promovare şi avansare în carieră pentru toţi studenţii săi. În acest sens, studenţii cu probleme sociale sau medicale deosebite sunt încurajaţi să îşi continue studiile prin oferirea unor burse sociale, materializate prin scutiri sau deduceri de la plata taxelor şcolare.

Studii de licență

Specializare: Științe Politice (învăţământ de zi, 3 ani, 180 credite)
Module de specializare în ŞTIINŢE POLITICE:

 • Comunicare Politică
 • Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană
 • Administraţie Publică

Număr de locuri: 100 locuri

Activități studnțești

Asociația Liga Studenților de la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Clubul Alumni, Campus universitar – Hostel Studis