Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiș"

Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie

Arad

Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie, reorganizată în acest mod în anul 2015, are o tradiție de peste 25 ani în cadrul Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, fiind continuatoarea a trei facultăți distincte care au funcționat în ultimul sfert de secol în cadrul universității: Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Informatică și Facultatea de Inginerie. 

Misiunea facultății este de a forma resurse umane înalt calificate în domeniile specializărilor deținute. 

SPECIALIZĂRI

Studii de licenta
Marketing  - la Arad, Baia Mare, Satu Mare, Marghita, Zalau - 3 ani, 180 credite ECTS
Administrarea Afacerilor (în limba engleză) - 3 ani, 180 credite ECTS
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sebiş)
Contabilitate şi informatică de gestiune - la Arad, Satu Mare, Baia Mare - 3 ani, 180 credite ECTS
Managementul dezvoltării rurale durabile (la Baia Mare) - 3 ani, 180 credite ECTS
Informatică - 3 ani, 180 credite ECTS
Geografia turismului - la Baia Mare - 3 ani, 180 credite ECTS
Silvicultură - 4 ani, 240 credite ECTS
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism  -la Satu Mare - 4 ani, 240 credite ECTS
Studii de masterat
Tehnologii de dezvoltare ale aplicaţiilor web - 3 semestre ani, 90 credite ECTS
Management şi marketing forestier - 3 semestre ani, 90 credite ECTS
Marketingul şi managementul firmei - 2 ani, 120 credite ECTS
Administrarea afacerilor în turism şi servicii - 2 ani, 120 credite ECTS
Audit şi expertiză contabilă - 2 ani, 120 credite ECTS

ADMITERE

Toate informaţiile despre admitere 2020 le puteţi găsi pe site-ul universităţii accesând linkul:
https://www.uvvg.ro/site/admitere/ 

DATE DE CONTACT
+40257280373
0257280373

Bd. Revoluției, nr. 94-96, Arad

<<
DISTRIBUIE

Facultatea de stiinte Economice, Informatica si Inginerie a fost reorganizata incepand cu anul universitar 2015-2016 prin asocierea Facultatii de stiinte Economice (cu o traditie de 25 ani) si a Facultatii de stiinte ale Naturii, Inginerie si Informatica.


Facultatea a fost reorganizata in ideea consolidarii unor domenii de mare actualitate din invatamantul universitar, existente in structura de specializari a vechilor facultati, in incercarea de a acoperi cat mai bine cerintele si dezideratele generatiei tinere.
Misiunea facultatii este de a forma resurse umane inalt calificate in domeniile specializarilor detinute.
Traditia acumulata de-a lungul timpului, experienta corpului profesoral, baza materiala moderna, diversitatea de activitati de tip teoretic si practic vor permite tinerilor sa acumuleze competente profesionale solide, prin care sa se integreze cat mai usor pe o piata a muncii dinamica, plina de provocari.


Facultatea, prin departamentele sale, isi propune sa dezvolte si sa consolideze legaturile de parteneriat, de tip antreprenorial, realizate cu mediul de afaceri, cu organisme publice si private, cu alte universitati si institutii de cercetare, in vederea unei mai bune integrari in comunitate, a imbunatatirii imaginii institutiei, a cresterii prestigiului profesional.
Prin programele de la invatamantul de licenta si respectiv masterat, facultatea isi propune sa faciliteze insusirea de metode, deprinderi si capacitati care sa le permita membrilor comunitatii universitare o autoinstruire continua, sa-si dezvolte si sa-si diversifice continuu preocuparile consacrate compatibilizarii procesului de invatamant cu cel din tarile avansate.

In planurile de invatamant sunt incluse la toate specializarile discipline fundamentale si optionale de impact european de profil, oferind astfel posibilitatea de formare a unor specialisti in domenii de varf.


Istoricul si evolutia facultatii
Facultatea de stiinte Economice, Informatica si Inginerie, reorganizata in acest mod in anul 2015, are o traditie de peste 25 de ani in cadrul Universitatii de Vest „Vasile Goldis” Arad, fiind continuatoarea a trei facultati distincte care au functionat in ultimul sfert de secol in cadrul universitatii: Facultatea de stiinte Economice, Facultatea de Informatica si Facultatea de Inginerie.
Reorganizarea acestor 3 facultati importante intr-una singura este un proces derulat in mai multe etape, impus de necesitatea obiectiva de a gasi o forma de organizare viabila, puternica, in pas cu tendintele existente in mediul universitar si pe piata muncii si care sa permita o buna continuitate a specializarilor devenite deja traditionale, care de-a lungul anilor au fost urmate cu succes de numeroase generatii de studenti si masteranzi.

De-a lungul timpului instituția a reprezentat o șansă pentru mii de tineri care au beneficiat de servicii educaționale de excepție, care au reușit în viață, fie găsindu-și un loc de muncă bine plătit, fie pornind pe propriul drum, deschizând o afacere.
Programele de studii dezvoltate pe cele trei paliere – licență, masterat și studii post-universitare derulate de FSEII în Arad, Satu Mare, Baia Mare, Zalău, Sebis și Marghita sunt diversificate, urmare a colaborări cu comunitatea de alumni a facultății noastre, flexibile și permanent adaptate necesităților actuale ale societății. Cursurile, seminariile și activitățile de laborator se desfășoară în spații noi, amenjate corespunzător și bine utilate.
Orientarea antreprenorială a FSEII este susținută de colaborarea permanentă cu mediul de afaceri, care vine în întâmpinarea studenților în ceea ce privește activitatea practică și care permite totodată adaptarea ofertei educaționale la cerințele firmelor românești și străine ce activează în Vestul și Nord-Vestul României.

FSEII oferă studenților săi nu doar oportunități de formare academică diverse, dar și experiențe de viață de neuitat, dezvoltate într-un cadru interuman de foarte bună calitate, stimulativ și orientat spre performanță. Astfel numeroase ateliere de lucru, simpozioane, școli de vară și manifestări studențești, organizate și susținute de către Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie, adună de fiecare dată studenții, inclusiv pe cei proveniți de la alte facultăți din Universitatea noastră, sau din străinătate, ceea ce ne face să remarcăm de fiecare dată componenta internațională semnificativă.


Deviza FSEII – Pregătit pentru viață și format pentru piața forței de muncă! reprezintă un deziderat prin care dorim să ne diferențiem în procesul educațional, un mod de a gândi și a acționa împreună, profesori și studenți, pentru ca fiecare absolvent al facultății să aibă șansa de a contribui prin abilitățile și competențele acumulate la dezvoltarea și bunăstarea comunității din care provine.
Eforturile făcute de-a lungul timpului dau roade acum, oferindu-ne satisfacția lucrului bine făcut și a faptului că an de an, absolvenții de liceu aleg Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie a Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, pe care îi asigurăm  că nu vor regreta în alegerea făcută.

Contact: 

Adresa: Arad, str. Liviu Rebreanu, nr. 86, Campusul Universitar ”Vasile Goldiș”, Corp C, et I. 

Telefon/Fax: 0257 213066

E-mail: [email protected]