Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

București

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor asigură pregătirea de specialitate prin programe de licență și master în domeniile: Ingineria Materialelor, Inginerie Economică, Inginerie Medicală și Ingineria Mediului, precum și prin studii de doctorat în domeniul Ingineria Materialelor.

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor dispune de laboratoare moderne, dotate cu aparatură performantă, de ultimă generație, care asigură studenților o pregătire practică solidă care face posibilă dobândirea de competențe profesionale de înaltă ținută, necesare pentru buna și rapida inserție în piața muncii. Prin studiile efectuate și competențele acumulate, absolventul obține o diplomă de inginer recunoscută în Uniunea Europeană, fără alte echivalări.

SPECIALIZĂRI
 • Ştiinţa materialelor
 • Ingineria elaborării materialelor metalice
 • Ingineria procesării materialelor
 • Inginerie medicală
 • Inginerie economică în industria chimică şi de materiale
 • Ingineria şi protecţia mediului în industrie
ADMITERE

Admiterea constă într-un interviu, care se va desfășura chiar în ziua înscrierii candidatului. Înscrierea candidaţilor are loc în perioada 10 - 15 iulie 2017, zilnic între orele 9-16, la secretariatul facultăţii.

Susținerea probei de interviu are loc în perioada 10 - 15 iulie 2017, în momentul înscrierii.

Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată între nota obținută la proba interviu (80 %) și media de la Bacalaureat (20 %).

Medii admitere

În anul 2016, la buget ultima medie de admitere a fost 5,20.

Locurile cu taxa au rămas neocupate.

Durată studii

4 ani

ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

  Actele necesare pentru dosar

 • 3 fotografii (format 3x4 cm color, pe hârtie mată);
 • Diploma de bacalaureat în original (candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea Iulie 2017 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu – în original);
 • Foaia matricola eliberata de liceu ( în original);
 • Copie a cărții de identitate
 • Copie a certificatului de naștere;
 • Adeverința medicală (eliberată de liceu sau de medicul de familie);
 • Fișa de înscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultăți).
DATE DE CONTACT
021 402 9624; 021 402 9566;
021 318 1017;
sim@upb.ro
UPB.SIM

Universitatea POLITEHNICA din București – Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, 060042 Splaiul Independenţei 313, corp J, etaj 1, Bucureşti, România.

DISTRIBUIE

INGINERIA MATERIALELOR

Domeniul materialelor este un sector foarte activ şi în continuă evoluţie, care oferă studenţilor o pregătire pluridisciplinară necesară pentru realizarea produselor concurenţiale de calitate şi înaltă tehnologie. Dezvoltarea de noi produse şi aplicaţii în domeniile inginereşti (aeronautică, auto, electronică, energetică etc) este posibilă doar prin utilizarea de materiale noi şi prin îmbunătăţirea tehnologiilor de obţinere şi procesare a acestora. Aceste noi tehnologii vor continua să îmbunătăţească şi să revoluţioneze calitatea vieţii şi să plaseze ingineria materialelor în centrul schimbărilor şi tehnologiilor avansate.  

 

INGINERIE ECONOMICĂ

Pregătirea multidisciplinară a studenţilor în specializarea Inginerie Economică in industria de materiale este structurată în următoarele direcţii: analize economico-manageriale în unităţile producătoare şi procesatoare de materiale; fundamentarea şi gestiunea deciziilor manageriale; abilitatea de a efectua studii de prognoză privind evoluţia pieţei materialelor în vederea flexibilizării activităţii unităţilor productive, a reducerii costurilor de fabricaţie şi a îmbunătăţirii managementului producţiei, calităţii, resurselor umane şi activităţilor financiar-contabile.  

INGINERIE MEDICALĂ

Specializarea Inginerie Medicală (singura facultate din UPB care organizează admitere la această specializare!!)  îşi propune să pregătească ingineri care să desfăşoare activităţi de concepţie, alegere şi realizare de materiale pentru medicină, tehnologii de procesare a acestora şi utilizarea lor. Absolvenții acestei specializări de frontieră între inginerie şi medicină vor dobândi cunoştinţe despre utilizarea dispozitivelor medicale, implante, proteze, aparaturii medicale, precum şi a unor tehnici de investigaţie clinică şi vor putea ulterior să lucreze în spitale, industrie, cercetare sau medii academice, în activităţi ce includ: obţinerea de noi materiale biomimetice şi nanomateriale; proiectarea, dezvoltarea şi întreţinerea dispozitivelor medicale; managementul unităţilor medicale. 

INGINERIA MEDIULUI

În concordanţă cu principiile modelului de dezvoltare durabilă a societăţii, domeniul Ingineria Mediului pregăteşte ingineri capabili să rezolve competent următoarele cerinţe ale pieţei muncii:

 •  Cunoaşterea proceselor de generare a emisiilor poluante în industria materialelor; monitorizarea şi analiza prin tehnici de laborator a emisiilor poluante;
 •  Cunoaşterea la nivel superior a echipamentelor şi tehnologiilor de prevenire şi control ale poluării;
 •  Prezervarea capitalului natural prin optimizarea consumurilor specifice şi a reciclării materialelor secundare;
 •  Capacitatea de conducere optimală a sistemelor inginereşti, în condiţii de poluare industrială.

 

Număr de locuri pentru fiecare specializare (taxă si buget)

Total facultate 260 buget + 50 taxă, din care:

INGINERIA MATERIALELOR: 100 buget + 10 taxă

INGINERIE ECONOMICĂ: 50 buget + 10 taxă

INGINERIE MEDICALĂ: 60 buget

INGINERIA MEDIULUI: 50 buget + 10 taxă

 

Meseriile ce pot fi practicate la finalul facultatii

În urma finalizării studiilor, absolvenții facultății sunt specializați în diferite meserii specifice sau conexe (conforme cu COR), dintre care pot fi menționate: Responsabil proces, Expert in conducerea si organizarea activităților de mentenanța, Manager îmbunătățire procese, Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice, Administrator societate comerciala, Inginer clinic, Inginer metalurgie extractiva, Inginer metalurgie neferoasa, Inginer tehnolog metalurg, Expert inginer, Inginer proiectant metalurg, Inginer mineralurg, Consilier tehnic, Analist studiul materialelor, Manager proiect, Specialist îmbunătățire procese, Specialist strategie industriala, Reprezentant medical, Analist cumpărări/ consultant furnizori, Reprezentant medical, Analist de mediu, Auditor de mediu, Inginer ecolog etc.

 

Companii partenere – ANGAJATORI

RENAULT ROMÂNIA, REMAT HOLDING, Camera de Comerț și Industrie, I.C.E.M., IPROLAM, WURTH ROMÂNIA, DOOSAN-IMGB S.A. BUCUREŞTI, ARCELORMITTAL, FRANKSTAHL, TENARIS SILCOTUB, Forja ROTEC Buzău, UZINSIDER, INCD Protecția Mediului București, IMNR, VIMETCO, ALRO SLATINA,LAROMET, AS METAL, DUROTERM, TIMKEN,Medical Ortovit, SANIMED International, Spitalul Sanador, Rodax Impex SRL.Companii industriale cu departamente specializate în materiale și controlul calității etc.

Activităţi studenţeşti

Cu ajutorul Asociației Studenților din Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor se organizează evenimente științifice (participări la sesiuni științifice studențești, conferințe, simpozioane etc) și de voluntariat („Împodobirea bradului”, „Fă un copil fericit”, „Dăruiește de Crăciun”, „Un vis împlinit”). Tot o tradiție este și evenimentul „Seara filmului”, organizat lunar, chiar în amfiteatrul facultății.

De asemenea, cel mai așteptat eveniment al începutului de an universitar este Balul Bobocilor. Evenimentul oferă clipe de neuitat, dar si noi colegi, noi prieteni si multe oportunități.

Începutul de an aduce încă un eveniment de mare importanta, „Studențiada”, un proiect organizat in colaborare cu Uniunea Națională a Studenților din Romania, eveniment care se desfășoară concomitent in toate centrele universitare membre.  Pe parcursul acestui eveniment se organizează activități precum: concerte, jocuri de societate, traininguri, conferințe, teatru, filme etc.

Facultatea organizează anual pentru studenții săi „Turul României”, tabără de ski, precum și alte activități organizate prin intermediul cursului de Turism sportiv.

Alte activități studențești organizate în cadrul facultății, care merită menționate sunt: „Ora Pământului”, „ Marea ecologizare”, dar și „Game on” și „Board games”, care s-au bucurat de un real succes.

Colaborările AS SIM - Asociația Studenților din Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor  cu  UNSR – Uniunea Națională a Studenților din Romania sunt concretizate în organizarea unor alte activități de anvergura și anume: „Career Talks”, „Dialogul structurat”, „Targuri de joburi”, „Gala de zece”, „Traininguri TOT”.

 

De asemenea, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:

 • Cazare în căminul facultății (P21 din Regie);
 • Burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse sociale;
 • Burse în la universități de prestigiu din Uniunea Europeană (programe Erasmus +);
 • Consiliere și oferte de locuri de muncă;
 • Participare la contracte de cercetare științifică și sesiuni științifice studențești;
 • Excursii de studii;
 • Stagii de practică;
 • Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];
 • Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive;
 • Posibilitatea continuării studiilor prin 7 programe de MASTERAT (2 ani) şi DOCTORAT (3 ani).

 

Universitatea POLITEHNICA din București reprezintă o parte integrantă a comunității academice internaționale, împărtășind crezul în aceleași valori morale, educaționale, științifice și culturale. În condițiile fenomenului de globalizare, UPB este preocupată de întărirea participării la schimbul internațional de valori, iar că urmare a prestigiului de care se bucură, actualmente există programe de colaborare cu peste 150 de universități din 27 de țări din Europa, America, Asia și Africa. 

Vezi broșura completă: