Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea din București

Facultatea de Sociologie și Asitență socială

București

Principalul obiectiv al Universităţii din Bucureşti este de a obţine cea mai înaltă calitate a serviciilor educaţionale şi a activităţii de cercetare, adoptând standarde competitive, de nivel internaţional, şi manifestând o preocupare continuă pentru asigurarea calităţii, colaborare interdisciplinară, leadership şi excelenţa activităţii profesorilor şi angajaţilor.

SPECIALIZĂRI
  • Sociologie
  • Asistență Socială
  • Resurse Umane 
  • Antropologie
ADMITERE

Înscrierile se fac la secretariatul facultății, din Str. Schitu Măgureanu nr. 9, Sector 5, în perioada

9 – 17   IULIE 2019 (între orele 9:00 – 14:00, iar sămbăta și duminica între orele 9:00 – 12:00).

Afișarea listelor candidaților înscriși și a evaluării eseului motivațional: 18 iulie 2019;

Afișarea listelor candidaților admiși (pe forme de finanțare): 19 iulie 2019;

Confirmarea locului: 20, 21, 22, 23 și 24 iulie 2019 (de luni până vineri între orele 9:00 – 14:00 iar sâmbata și duminica orele 9:00 – 12:00);

Data limită de afișare a rezultatelor finale: 26 iulie 2019.

Pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, admiterea constă în:

  1. Eseu motivațional – probă eliminatorie (de 300 – 500 cuvinte), prezentat la înscriere, evaluat  cu Admis/Respins. Candidații care optează pentru programul de studii Sociologie în limba engleză vor prezenta eseul motivațional elaborat în limba engleză.

Ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul Admis la eseul motivațional se va face astfel:

  1. Media de admitere pentru învățămantul universitar de licență ia în calcul notele obținute la Bacalaureat la următoarele probe:
  • 50% nota probei scrise la Limba și literatura română;
  • 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică, Logică și argumentare, Fizică, Chimie sau Biologie.

 Criteriul de departajare: În cazul mediilor egale ale candidaţilor admişi pe locurile subvenţionate de la bugetul statului, departajarea se face în funcţie de nota obținută la proba scrisă la Limba și Literatura română (I) și în funcție de media generală obținută la Bacalaureat (II).

Pentru forma de învăţământ la distanță, ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul Admis la eseul motivațional se face pe baza mediei de la bacalaureat.

Criteriul de departajare: În cazul mediilor egale ale candidaţilor admişi, departajarea se face în funcţie de nota obținută la proba scrisă la Limba și Literatura romănă (I); nota obținută la proba orală la Limba și Literatura română (II).

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații vor completa fișa-tip de înscriere, în care vor menționa, sub semnatură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Pentru mai multe detalii privind admiterea, vizitați site-ul nostru.

DATE DE CONTACT
+40213121791
office@sas.unibuc.ro

Str. Schitu Măgureanu 9, sector 1, București

DISTRIBUIE

În Facultatea de Sociologie și Asistență Socială funcționează două domenii de licență: domeniul de licență SOCIOLOGIE și domeniul de licență ASISTENȚĂ SOCIALĂ.

 Domeniul de licenţă Sociologie (învăţământ cu frecvenţă / 3 ani)

În cadrul domeniului SOCIOLOGIE funcţionează patru specializări: Sociologie, Sociologie (în limba engleză), Resurse Umane şi Antropologie. Specializarea Sociologie (în limba engleză) are propriul plan de învățământ. În cazul specializărilor Sociologie, Resurse Umane și Antropologie cursurile din primele patru semestre sunt comune pentru toate cele trei specializări, iar ultimele două semestre vor conţine cursuri specifice fiecăreia. Înscrierea se va face separat pe specializări. Pentru aceste specializări au fost alocate următoarele locuri:

 

Sociologie (în limba engleză)              Sociologie (în limba română):

BUGET: 25 locuri                                                     BUGET: 120 locuri

TAXĂ: 75 locuri                                                        TAXĂ: 280 locuri

 

Resurse umane:                                               Antropologie

 

BUGET: 45 locuri                                                    BUGET: 25 locuri

TAXĂ: 155 locuri                                                     TAXĂ: 75 locuri

 

Domeniul de licenţă Asistență socială (învăţământ cu frecvenţă / 3 ani și învățământ cu frecvență redusă/3ani)

Domeniul ASISTENȚĂ SOCIALĂ înclude două forme de învățământ: învătământ cu frecvență / 3 ani și învățământ cu frecvență redusă 3 /ani. Înscrierea în vederea admiterii se va face separat pe fiecare formă de învățământ. Pentru acest domeniu au fost alocate următoarele locuri:

 

Asistenţă socială – învăţămÂnt cu frecvenţă / 3 ani

BUGET: 110 locuri

TAXĂ: 190 locuri

Asistenţă socială – frecvenţă redusă (50 de locuri cu taxă)

Repartizarea buget-taxă pentru ambele domenii (sociologie și asistență socială) se face în fiecare an, în baza mediilor obţinute.