Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea din București

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

București
Principalul obiectiv al Universităţii din Bucureşti este de a obţine cea mai înaltă calitate a
serviciilor educaţionale şi a activităţii de cercetare, adoptând standarde competitive, de nivel
internaţional, şi manifestând o preocupare continuă pentru asigurarea calităţii, colaborare
interdisciplinară, leadership şi excelenţa activităţii profesorilor şi angajaţilor.
SPECIALIZĂRI

Psihologie

Pedagogie

Psihopedagogie Specială

Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

ADMITERE

 

Pentru admiterea 2019, cele două domenii de studii ale facultății noastre– Psihologie și Științele Educației – pun la dispoziție următoarele specializări: Psihologie, Pedagogie, Psihopedagogie specială, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar.

Pentru mai multe informații legate de admiterea la programele de licență, masterat și doctorat, accesați pagina web a facultății: www.fpse.unibuc.ro

DATE DE CONTACT
+40314253445
secretariat@fpse.unibuc.ro

Şos. Panduri, nr. 90, sector 5, Bucureşti, 050663

DISTRIBUIE

Facultatea de Psihologie și Științele Educației este o instituție de învățământ superior dinamică și valoroasă, oferindu-le tuturor celor interesați să devină studenții săi nu doar specializări căutate pe actuala piață a muncii, ci și chei de înțelegere mai profundă a propriului sine și a lumii contemporane.

Pentru admiterea 2019, cele două domenii de studii ale facultății noastre– Psihologie și Științele Educației – pun la dispoziție următoarele specializări: Psihologie, Pedagogie, Psihopedagogie specială, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar.

Numărul de locuri scoase la concurs în sesiunile de admitere din iulie/septembrie 2019 la toate specializările și pentru toate ciclurile de studii poate fi consultat în tabelele de mai jos:

Nr. Crt.

Domeniu

Program de studii universitare de licență

BUGET

rromi

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Locuri destinate formării cadrelor didactice

Total locuri BUGET admitere 2018

Total locuri TAXĂ 2018

Din care pentru străini (Non UE)

Capacitate

1

Psihologie

Psihologie

98

1

6

13

118

182

2

300

2

Științe ale Educației

Pedagogie

50

0

0

5

55

15

0

70

3

Psihopedagogie specială

55

0

0

7

62

28

0

90

4

PIPP București

70

1

0

16

87

33

0

120

5

PIPP Buzău

30

0

4

2

36

14

0

50

6

PIPP Focșani

30

0

5

2

37

13

0

50

 

TOTAL GENERAL

333

2

15

45

395

285

2

680

 

Misiunea facultății este de a contribui, prin programele de studii oferite, prin proiectele de cercetare-dezvoltare şi prin cele de responsabilitate socială, la formarea iniţială şi continuă a unor specialişti de înaltă calificare, la avansarea cercetării ştiinţifice în domeniile psihologiei şi ştiinţelor educației, precum şi la dezvoltarea socială şi comunitară. Această perspectivă presupune ca direcţii concrete de acţiune activităţi de formare şi dezvoltare profesională a studenţilor, activităţi de expertiză, consiliere şi cercetare, precum şi activităţi de suport şi servicii competente, de calitate, centrate pe persoană, în acord cu dinamismul unei societăţi bazate pe cunoaştere şi competitivitate.

Structura instituţională a facultății include 4 departamente: Psihologie, Ştiinţele Educaţiei, Psihopedagogie specială, Departamentul de Formare a Profesorilor (cu cele trei filiale: București, Buzău, Focşani) și o redutabilă școală doctorală.

Având în vedere specificul activităţilor aferente domeniilor de specializare, natura proiectelor desfăşurate, aria de expertiză a cadrelor didactice şi a studenţilor, facultatea urmăreşte în mod constant creșterea vizibilității instituționale şi a responsabilităţii sociale a Facultății de Psihologie și Științele Educației în viața publică. Acest lucru se realizează în primul rând prin implicarea profesorilor şi a studenţilor în programe cu finalitate socială explicită, cum ar fi: consultanță de specialitate acordată unor organisme naționale și unor organizații non-profit în programe-suport pentru diverse categorii de persoane, asistarea socio-educaţională a grupurilor dezavantajate, diferitele proiecte de recuperare psihologică şi reintegrare socială, proiecte de educație urbană etc.

Alături de implicarea socială a membrilor corpului academic, merită menţionată contribuţia experţilor noştri la elaborarea, fundamentarea și / sau implementarea unor politici publice și strategii sectoriale la nivel internațional sau național în domeniile noastre de activitate (politici educaționale, sociale etc.). Expertiza membrilor facultăţii a fost valorificată într-o multitudine de astfel de documente și inițiative, precum dezvoltarea Cadrului de Referinţă al Curriculumului Naţional, a politicilor de formare a personalului didactic sau a strategiilor de integrare socio-educaţională a persoanelor cu cerinţe educative speciale etc.

În cadrul facultății funcționează și Direcţia de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă.

Direcția oferă programele de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (studii universitare de licenţă) şi Management educaţional, Consiliere şcolară şi Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în Educaţie (studii universitare de masterat), acreditate de către ARACIS în forma IFR (învățământ cu frecvență redusă). Mai multe informații privind Direcţia de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă sunt pot si consultate pe site.

Absolvenții Facultății de Psihologie și Științele Educației pot desfășura activitate didactică în învățământul preuniversitar și universitar, activitate de cercetare în instituțiile de profil, activitate de consiliere, orientare școlară și profesională, pot oferi expertiză în laboratoarele de criminalistică și evaluare juridică, testare psihologică în transporturi, consiliere și psihoterapie (personală, de familie, de grup etc.), asistență psihologică în instituțiile din domeniul sănătății și al asistenței sociale, consultanță psihologică în organizațiile guvernamentale, nonguvernamentale sau private, asistență psihologică în sport, expertiză psihologică în laboratoarele instituțiilor militare, marketing educațional, activități de consultanță și evaluare de programe, expertiză în proiectarea și implementarea curriculum-ului, asistență psihopedagogică și socială, terapie logopedică etc.