Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Iași

Facultatea de Medicină Dentară

Iași

Facultatea de Medicină Dentară din Iaşi, împletind armonios tradiţia, simbol al fundamentalului şi stabilităţii, cu valenţele de nou, de avangardă, de exigenţă europeană, îşi deschide porţile celor ce vor deveni studenţii ei. Argumentele cu care vă întâmpinăm sunt reprezentate de o curriculă modernă, restructurată conform celor mai exigente cerinţe europene, un corp de cadre didactice tinere şi entuziaste, cu o pregătire de excepţie – confirmată prin rezultatele lor ştiinţifice, şi o bază materială similară din multe puncte de vedere cu a celor mai prestigioase universităţi din lume.

Candidaţii la admitere sunt cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta) indiferent de anul obţinerii acesteia, sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

SPECIALIZĂRI
  • Medicină Dentară
  • Tehnica dentară
Medii admitere
  • Ultima medie la buget: 6,60 MD şi 7,61 TD
  • Ultima medie la taxă: 5,30 MD şi 5,55 TD
Durată studii

3-6 ani

DISTRIBUIE