Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Facultatea de Medicină Dentară

Constanța

Facultatea de Medicină Dentară are în componenţa două dintre specializarile domeniului: Medicină Dentară, Tehnică Dentară, precum și învățământ postuniversitar de Doctorat.

Misiunea Facultății de Medicină Dentară este de a promova educaţia şi performanţa academică prin formarea de absolvenţi competitivi, care să se poată integra pe piaţa muncii din sistemele de sănătate, atât în România cât și peste hotare.

Un alt deziderat esenţial este atingerea unui nivel al activităţii de cercetare care să crească vizibilitatea internaţională a Facultăţii de Medicină Dentară, a cărui realizare va permite validarea și întărirea încrederii în calitatea învăţământului superior românesc, ca suport al recunoaşterii academice (nivel de calitate conform cerinţelor Spaţiului European al Învăţământului Superior).

 În acest context, obiectivele asumate de Facultateade Medicină Dentară sunt de a promova educaţia şi cercetarea ştiinţifică.

SPECIALIZĂRI
  • Medicină dentară
  • Tehnică Dentară
Medii admitere

Medicină Dentară: ultima medie la buget -8,21 , ultima medie la cu taxă – 7,85

Tehnică Dentară: ultima medie la buget -8,61 , ultima medie la cu taxă – 7,21

Durată studii

Medicină dentară: 6 ani/360 credite 

Tehnică dentară: 3 ani/180 credite

DISTRIBUIE