Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiș"

Facultatea de Medicină

Arad

Facultatea de Medicină prin obiectivele sale, integrează cu succes noul concept al ”medicinei fără granițe”, în contextul strategiei generale de integrare a României în structurile Europene, și Euro-Atlantice-diplomele eliberate fiind recunoscute pe plan internațional prin acreditare internațională de către agenția de evaluare externă AHPGS, recunoscută de către Guvernul României prin HG nr. 781.

SPECIALIZĂRI

Specializari Licență

Medicină

Medicină în limba engleză

Medicină în limba franceză

Biologie

Balneofiziokinetoterapie și recuperare

Specializări Masterat 

Medicină socială și management sanitar

Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical

Biologie moleculară și biotehnologii

Biologie și biotehnologii moleculare cu aplicații farmaco-medicale

Științe Biomedicale în limba engleză

Specializări Doctorat

Școala doctorală de medicină-cu domeniile:

-Gastroenterologie

Medicină internă

-Medicina familiei

-Ortopedie

-Radiologie

-Urologie

-Ginecologie

Școala doctorală de biologie-cu domeniul:

-Biologie

Studii Postuniversitare

Chirurgie cardiovasculară. Chirurgie vasculară

Radiologie și imagistică medicală

Biochimie și biologie moleculară

 

ADMITERE

Toate informațiile despre admitere 2020 le puteți găsi pe site-ul universității accesând link-ul: 

http://www.uvvg.ro/site/admitere 

DATE DE CONTACT
+40257259691

Str. Liviu Rebreanu, nr.86, Arad, 310414

<<
DISTRIBUIE

Facultatea de Medicină prin obiectivele sale, integrează cu succes noul concept al ”medicinei fără granițe”, în contextul strategiei generale de integrare a României în structurile Europene, și Euro-Atlantice-diplomele eliberate fiind recunoscute pe plan internațional prin acreditare internațională de către agenția de evaluare externa AHPGS, recunoscută de către Guvernul României prin HG nr.781 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.575/2015, privind aprobarea Nomenclatorului diplomelor și al specializărilor/programelor de studii universitare, publicat în Monitorul oficial nr.724/28.09.2015.

Misiunea declarată a Facultății este de: 

  • a forma cadre biomedicale cu competențe profesionale și transversale înalte, integrate cu succes pe piața națională și internațională a muncii, precum și perfecționarea continuă a acestora pe tot parcursul vieții;
  • a genera și transmite cunoștințe științifice, prin formarea de absolvenți cu o dimensiune internațională puternică în direcții de cercetare sau academice, contribuind astfel la îmbogățirea patrimoniului cunoașterii universale;
  • a oferi comunității diferite servicii sociale și culturale;
  • a presta servicii antreprenoriale solicitate de beneficiari în condiții de calitate competitive.