Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Iași

Facultatea de Medicină

Iași

Facultatea de Medicină din Iaşi se raportează la contextul general al învăţământului medical românesc şi european prin parcurgerea mai multor etape de schimbare făcute cu responsabilitate şi justificate faţă de membrii comunităţii academice, studenţi şi cadre didactice, dar şi faţă de cei care aşteptă ca din amfiteatrele facultăţii noastre să pornească, la un drum temerar, generaţii de medici capabili să răspundă la aşteptările proprii şi la cele din partea întregii societăţi.

SPECIALIZĂRI
 • Medicină
 • Asistenţă medicală generală
 • Nutriţie şi dietetică

 

 

ADMITERE

Concursul de admitere din sesiunea iulie constă în susţinerea unei teze (test grilă) pentru:

      - Locurile subvenţionate de la bugetul de stat

      - Locurile cu taxă în lei

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

Pentru programul Medicină în limba română:

 • Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului) - 60%

Şi

 • Chimie organică sau Fizică (la alegere) - 40%

Pentru programele: Asistenţă Medicală Generală şi Nutriţie dietetică

 • Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului)

Sau

 • Chimie organică

 Calculul mediei finale în vederea clasificării se va efectua astfel:

 •  90% nota la testul grilă,
 •  10% media la bacalaureat.

Nota minimă de admitere este 5 (cinci), calculul mediei finale se va efectua numai la candidaţii care au obţinut minim nota 5 (cinci) la testul grilă. Admiterea la Facultatea de Medicină se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri (bugetate şi cu taxă) pentru care se organizează concursul.

 

Candidații cu diplomă de bacalaureat care au obținut, în perioada studiilor liceale, premiile I, II, III sau mențiune la olimpiadele școlare internaționale la Biologie, Chimie, Fizică, Informatică sau Matematică au dreptul de a se înscrie și să fie înmatriculați, fără susținerea concursului de admitere,  pe locurile finanțate de la bugetul de stat.

De asemenea, mai au dreptul de a fi înmatriculați, fără admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat, absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut premiile I, II sau III la faza națională a olimpiadelor școlare de la Biologie, Chimie, Fizică, Informatică sau Matematică, recunoscute de MENCS, în cel puțin unul din ultimii doi ani de școlarizare.

Lista olimpiadelor precum și listele nominale cu elevii premiați la olimpiade vor fi publicate de către MENCS.

Absolvenţii de liceu care se înscriu în condiţiile de mai sus vor adresa cereri scrise Decanatului Facultăţii, iar Consiliul de Administraţie va decide asupra solicitărilor.

Durată studii

3-6 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

Dosarul va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia, în original, sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat.
 • în cazul în care candidatul se înscrie pentru concurs și la o altă specializare, în locul diplomei de bacalaureat sau a adeverinței, va anexa o copie legalizată a acesteia și o adeverință care să dovedească înscrierea la specializarea unde a depus dosarul cu actele originale;
 • certificat de naștere, în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform OUG 41/2016);
 • certificat de căsătorie (unde este cazul), în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform OUG 41/2016) ;
 • adeverința medicală tip de la medicul de familie, pe care se va preciza “clinic sănătos”;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate/pașaport;
 • chitanța ce atestă achitarea taxei de înscriere;
 • candidații care pot beneficia de scutire de taxă, vor depune la dosarul de înscriere acte doveditoare, respectiv adeverința de salariat a părinților vizată de Inspectoratul Școlar de care aparține, etc ;
 • candidații de etnie rromă vor prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenența la comunitatea rromilor;

 

Sunt scutite de plata taxei următoarele categorii de candidați, până la vârsta de 26 de ani: candidații orfani de ambii sau unul dintre părinți; cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial; copiii personalului didactic și didactic auxiliar (în activitate sau pensionat);salariații și copiii salariaților din cadrul U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași.

DATE DE CONTACT
+40232.301.615
+40232.301.615

str. Universităţii, nr. 16, Iaşi, 700115, România

<
DISTRIBUIE

La Facultatea de Medicină se derulează următoarele programe de studiu:

 • Medicină, program în limba română – 6 ani
 • Medicină, program în limba engleză – 6 ani
 • Medicină, program în limba franceză– 6 ani
 • Asistenţă Medicală Generală – 4 ani
 • Nutriţie şi dietetică – 3 ani

 

 

 

Activităţi studenţeşti

Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi (SSMI) este continuatoarea celei mai vechi asociaţii studenţeşti din ţară, o organizaţie non-guvernamentală, apolitică, ce are ca scop apărarea drepturilor studenţilor medicinişti, contribuind în acelaşi timp la dezvoltarea personală a membrilor săi ca persoane polivalente, ce influenţează în sens pozitiv viaţă celor din jurul lor.

Misiunea SSMI  este de a forma, în mod responsabil, oameni cu impact pozitiv în societate, care să promoveze prin ei înşişi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

“ Dorim să ştie cât mai mulţi studenţi ceea ce credem noi … că un medic, pentru a fi cu adevărat performant, are nevoie de mai mult decât cunoştinţele pe care le primeşte de la cadrele didactice -€“ are nevoie de spirit de echipă, abilităţi de comunicare şi negociere, altruism, comportament etic, responsabilitate. De asemenea, credem că viaţa de student trebuie să fie activă, distractivă şi să ducă la formarea unor adulţi competenţi şi complecşi. ”

Dintre proiectele SSMI aminitm:

Campania „Zâmbet în dar” -Societatea Studenților Mediciniști Iași, în parteneriat cu Salvați Copiii – Filiala Iași, susține Campania „Zâmbet în dar”, campanie ce își propune să ajute o mulțime de copii care trăiesc în sărăcie și lipsuri. Pentru acești copii vizita la medicul de famlie sau un tratament adecvat reprezintă o raritate și un lux pe care părinții nu și-l pot permite. Afecțiuni care ar putea fi tratate foarte ușor pot deveni pentru ei o problemă pe viață.

Campania "Donează sânge! Fii erou!” este cel mai amplu program studențesc de donare de sânge organizat de SSMI împreună cu Centrul de Donare și Transfuzii Iași. România este situată pe ultimul loc în Europa în privința donării de sânge - doar 1,7% dintre cetățeni se află pe lista donatorilor, în comparație cu alte state europene. Această campanie bianuală reprezintă atât confruntarea cu lipsa acută de sange cât și o informare corectă despre transfuzii – importanța, justificarea nevoii și care sunt condițiile de respectat necesare donării.

"Teddy Bear Hospitaleste un proiect către care există o deschidere impresionantă în străinătate, motiv pentru care se bucură deja de reputaţie internațională. El a fost creat pentru copiii de la grădiniță, cu vârste cuprinse între trei și șapte ani, în scopul de a-i familiariza pe aceștia cu ceea ce presupune actul medical, astfel încât vizita la medic să nu le inspire teamă. Proiectul își propune să-și realizeze obiectivul prin cel mai accesibil și ușor de înțeles mod pentru cei mici: jocul. Studenţii medicinişti joacă rolul doctorilor Teddy ce examinează, dau tratament şi îi învaţă reguli de igienă, alimentaţie și cum să evite comportamente de risc pentru sănătate.

Micii sanitarieste un proiect amplu ce are ca scop motivarea copiilor și, prin ei, a populației generale, în a avea un comportament sănătos, constituind o formă de prevenție încă de la vârste fragede. Săptămânal studenții sunt pentru 2 ore profesorii copiilor cu vârste cuprinse între 8-10 ani, având rolul de a transmite din noțiunile acumulate, dar și de a interacționa cu ei prin jocuri, concursuri și teste. Copiii sunt familiarizați cu noțiuni de anatomie, fiziologie, mediu, prim ajutor, igienă, siguranță în trafic. La finalul celor 2 luni de lecții are loc etapa locală în urma căreia sunt selectați printr-un concurs local 8 copii care ne vor reprezenta la concursul național. Săptămâna premergătoare etapei naționale copiii se pregătesc zilnic intens și recapitulează tot ce au învățat la clasă în vederea obținerii unui punctaj cât mai bun la nivel național.

Scopul proiectului Road Safety este de a aduce la cunoștința populației generale atât informații despre incidența crescută a accidentelor rutiere cauzate de neatenția pietonilor și a șoferilor, a vitezei ridicate și a alcoolului, cat și despre nevoia respectării regulilor de circulație si despre nevoia cunoașterii acordării primului ajutor într-un mod corect. Proiectul presupune desfășurarea unei simulări de accident cu victime multiple și susținerea cursurilor Basic Life Support (BLS) în licee cu ajutorul repreyentanţilor de la: Pompieri - SMURD, Inspectoratul județean de Poliție, Poliția Rutieră Iași și Primăria Municipiului Iași.

“DPC” este un concept nou în România, inițiat în cadrul Societății Studenților Medicinişti Iaşi, după un model britanic. Acesta presupune donarea de păr pentru a confecționa peruci, ce vor fi apoi oferite copilașilor bolnavi care și-au pierdut părul în urma tratamentelor.

Proiectul a fost conceput după principiile fundației Little Princess Trust din Anglia. În stadiul incipient al campaniei, donațiile primite urmau să fie trimise în Anglia pentru a se confecționa peruci pentru copiii britanici. Începând cu luna august, DPC a devenit o inițiativă destinată exclusiv copiilor bolnavi din România. S-a realizat astfel și schimbarea numelui (din LPT în DPC).