Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa", Iași

Facultatea de Medicină

Iași

Facultatea de Medicină din Iaşi se raportează la contextul general al învăţământului medical românesc şi european prin parcurgerea mai multor etape de schimbare făcute cu responsabilitate şi justificate faţă de membrii comunităţii academice, studenţi şi cadre didactice, dar şi faţă de cei care aşteptă ca din amfiteatrele facultăţii noastre să pornească, la un drum temerar, generaţii de medici capabili să răspundă la aşteptările proprii şi la cele din partea întregii societăţi.

SPECIALIZĂRI
 • Medicină
 • Asistenţă medicală generală
 • Nutriţie şi dietetică

 

 

ADMITERE

Specializarea Medicină (6 ani de studiu, 360 credite)

 • 304 locuri fără taxă
 • 188 locuri cu taxă (taxă: 8.500 lei)
 • 1 locuri protecție social
 • 4 locuri mediul rural
 • 1 locuri rromi

Ultima medie la buget (2020): 9,11

Ultima medie taxă (2020): 8,65

Test grilă – 25 iulie

Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență va avea loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu

și

– Chimie organică sau Fizică – la alegere

Nr. total de întrebări: 90

Nr. întrebări materie principală: 50 (60%) - Biologie clasa a XI-a

Nr. întrebări a doua materie obligatorie stabilit de candidat la alegere: 36 (40%) (Chimie Organică sau Fizică)

Specializarea Asistență Medicală Generală (4 ani de studiu, 240 credite)

 • 62 locuri fără taxă
 • 123 locuri cu taxă (taxă: 5.500 lei)
 • 1 locuri protecție socială
 • 1 locuri rromi
 • 6 locuri mediul rural

Ultima medie la buget (2020): 8,47

Ultima medie taxă (2020): 6,2

Test grilă – 25 iulie

Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență va avea loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

sau

– Chimie organică

Numărul de întrebări dintr-un caiet de teză: 45 de întrebări din materia Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)sau 40 de întrebări din materia Chimie organică

Specializarea Nutriție și Dietetică (3 ani de studiu, 180 credite)

 • 9 locuri fără taxă
 • 34 locuri cu taxă (taxă: 4.000 lei)
 • 1 locuri protecție socială
 • 1 locuri rromi
 • 3 locuri mediul rural

Ultima medie la buget (2020): 8,19

Ultima medie taxă (2020): 5,31

Test grilă – 25 iulie

Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență va avea loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

sau

– Chimie organică

Numărul de întrebări dintr-un caiet de teză: 45 de întrebări din materia Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)sau 40 de întrebări din materia Chimie organică

Durată studii

3-6 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

Înscriere exclusiv online

Candidații se vor înscrie la concursul de admitere exclusiv online, prin completarea unui formular tip, accesând platforma dedicată concursului de admitere, de pe portalul www.umfiasi.ro, conform calendarului Concursului de admitere. Documentele care vor constitui dosarul de concurs vor fi depuse online (scanate), în secțiuni specifice din platforma dedicată concursului de admitere.

Calendar înscrieri: 1 iunie - 18 iulie 2021

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) fişă de ȋnscriere (generată în aplicație);

b) cartea de identitate (sau adeverință de la Serviciul Evidența Populației în cazul pierderii actului original) în termen de valabilitate pentru toată perioada concursului de admitere;

c) pașaportul, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene cu domiciliul stabil într-unul din statele menționate.

Actul de identitate pe care candidatul l-a depus on-line va fi utilizat pentru legitimare la intrarea în sala de concurs.

d) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în cazul absolvenților de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în afara României), sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat.

Diplomele de bacalaureat redactate în altă limba, vor fi însoțite de traduceri în limba română, legalizate și autentificate de autoritățile de resort din țara emitentă.

e) pentru candidații care provin din țări unde nu se susține examen de bacalaureat, copie legalizată după foile matricole din anii de liceu.

Dacă acestea nu sunt redactate în limba engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată a foilor matricole.

f) document eliberat de CNRED (Consiliul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor) / MEC care atestă că diploma de bacalaureat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau în alte state îi conferă candidatului accesul la studii de licență;

g) certificat de naștere;

h) certificat de căsătorie (unde este cazul).

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau ai altor state (pentru etnicii români din diasporă) vor depune o traducere legalizată a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie (unde este cazul) în limba engleză sau franceză;

i) adeverința medicală de la medicul de familie în care este specificat faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice și este „clinic sănătos”.

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul specialist. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţei produse de boala de care suferă, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele legale în vigoare. În cazul candidaților cu dizabilități care primesc avizul pentru „Apt pentru specializarea……” din partea Cabinetului Medical al U.M.F. “Grigore T. Popa”, se va asigura suport adițional adaptat nevoilor acestora.

j) chitanța ce atestă achitarea taxei de înscriere;

Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați

Candidații de etnie rromă vor prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenența la comunitatea rromilor;

Candidații care provin din sistemul de protecție socială vor prezenta documente care să confirme apartenența la această categorie;

Candidații care provin din mediul rural vor prezenta documente care să ateste absolvirea unui liceu din mediul rural (conform listei MEC);

k). lista cu opțiuni pentru programele de licență, care se completează on-line. Candidații care, în baza rezultatelor concursului de admitere nu ocupă un loc la programul de studii ales ca primă opțiune, pot opta pentru următorul program de studii din lista de opțiuni, în limita locurilor disponibile;

l). diploma de licență, sau diploma echivalentă acesteia, precum și adeverință din care să reiasă regimul financiar pentru fiecare an universitar pentru candidații absolvenți ai învățământului superior care se înscriu pentru a urma un al doilea program de studiu.

DATE DE CONTACT
+40232.301.615
+40232.301.615
DISTRIBUIE

La Facultatea de Medicină se derulează următoarele programe de studiu:

 • Medicină, program în limba română – 6 ani
 • Medicină, program în limba engleză – 6 ani
 • Medicină, program în limba franceză– 6 ani
 • Asistenţă Medicală Generală – 4 ani
 • Nutriţie şi dietetică – 3 ani

 

 

Activităţi studenţeşti

Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi (SSMI) este continuatoarea celei mai vechi asociaţii studenţeşti din ţară, o organizaţie non-guvernamentală, apolitică, ce are ca scop apărarea drepturilor studenţilor medicinişti, contribuind în acelaşi timp la dezvoltarea personală a membrilor săi ca persoane polivalente, ce influenţează în sens pozitiv viaţă celor din jurul lor.

Misiunea SSMI  este de a forma, în mod responsabil, oameni cu impact pozitiv în societate, care să promoveze prin ei înşişi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

“ Dorim să ştie cât mai mulţi studenţi ceea ce credem noi … că un medic, pentru a fi cu adevărat performant, are nevoie de mai mult decât cunoştinţele pe care le primeşte de la cadrele didactice -€“ are nevoie de spirit de echipă, abilităţi de comunicare şi negociere, altruism, comportament etic, responsabilitate. De asemenea, credem că viaţa de student trebuie să fie activă, distractivă şi să ducă la formarea unor adulţi competenţi şi complecşi. ”

Dintre proiectele SSMI aminitm:

Campania „Zâmbet în dar” -Societatea Studenților Mediciniști Iași, în parteneriat cu Salvați Copiii – Filiala Iași, susține Campania „Zâmbet în dar”, campanie ce își propune să ajute o mulțime de copii care trăiesc în sărăcie și lipsuri. Pentru acești copii vizita la medicul de famlie sau un tratament adecvat reprezintă o raritate și un lux pe care părinții nu și-l pot permite. Afecțiuni care ar putea fi tratate foarte ușor pot deveni pentru ei o problemă pe viață.

Campania "Donează sânge! Fii erou!” este cel mai amplu program studențesc de donare de sânge organizat de SSMI împreună cu Centrul de Donare și Transfuzii Iași. România este situată pe ultimul loc în Europa în privința donării de sânge - doar 1,7% dintre cetățeni se află pe lista donatorilor, în comparație cu alte state europene. Această campanie bianuală reprezintă atât confruntarea cu lipsa acută de sange cât și o informare corectă despre transfuzii – importanța, justificarea nevoii și care sunt condițiile de respectat necesare donării.

"Teddy Bear Hospitaleste un proiect către care există o deschidere impresionantă în străinătate, motiv pentru care se bucură deja de reputaţie internațională. El a fost creat pentru copiii de la grădiniță, cu vârste cuprinse între trei și șapte ani, în scopul de a-i familiariza pe aceștia cu ceea ce presupune actul medical, astfel încât vizita la medic să nu le inspire teamă. Proiectul își propune să-și realizeze obiectivul prin cel mai accesibil și ușor de înțeles mod pentru cei mici: jocul. Studenţii medicinişti joacă rolul doctorilor Teddy ce examinează, dau tratament şi îi învaţă reguli de igienă, alimentaţie și cum să evite comportamente de risc pentru sănătate.

Micii sanitarieste un proiect amplu ce are ca scop motivarea copiilor și, prin ei, a populației generale, în a avea un comportament sănătos, constituind o formă de prevenție încă de la vârste fragede. Săptămânal studenții sunt pentru 2 ore profesorii copiilor cu vârste cuprinse între 8-10 ani, având rolul de a transmite din noțiunile acumulate, dar și de a interacționa cu ei prin jocuri, concursuri și teste. Copiii sunt familiarizați cu noțiuni de anatomie, fiziologie, mediu, prim ajutor, igienă, siguranță în trafic. La finalul celor 2 luni de lecții are loc etapa locală în urma căreia sunt selectați printr-un concurs local 8 copii care ne vor reprezenta la concursul național. Săptămâna premergătoare etapei naționale copiii se pregătesc zilnic intens și recapitulează tot ce au învățat la clasă în vederea obținerii unui punctaj cât mai bun la nivel național.

Scopul proiectului Road Safety este de a aduce la cunoștința populației generale atât informații despre incidența crescută a accidentelor rutiere cauzate de neatenția pietonilor și a șoferilor, a vitezei ridicate și a alcoolului, cat și despre nevoia respectării regulilor de circulație si despre nevoia cunoașterii acordării primului ajutor într-un mod corect. Proiectul presupune desfășurarea unei simulări de accident cu victime multiple și susținerea cursurilor Basic Life Support (BLS) în licee cu ajutorul repreyentanţilor de la: Pompieri - SMURD, Inspectoratul județean de Poliție, Poliția Rutieră Iași și Primăria Municipiului Iași.

“DPC” este un concept nou în România, inițiat în cadrul Societății Studenților Medicinişti Iaşi, după un model britanic. Acesta presupune donarea de păr pentru a confecționa peruci, ce vor fi apoi oferite copilașilor bolnavi care și-au pierdut părul în urma tratamentelor.

Proiectul a fost conceput după principiile fundației Little Princess Trust din Anglia. În stadiul incipient al campaniei, donațiile primite urmau să fie trimise în Anglia pentru a se confecționa peruci pentru copiii britanici. Începând cu luna august, DPC a devenit o inițiativă destinată exclusiv copiilor bolnavi din România. S-a realizat astfel și schimbarea numelui (din LPT în DPC).