Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Mecanică

Iași

Ingineria... este o mare profesiune. Este fascinaţia de a vedea cum o plăsmuire a imaginaţiei se transformă cu ajutorul ştiinţei într-un plan pe hârtie. Ca apoi să se materializeze în piatră, metal sau energie. Ca apoi să creeze locuri de muncă şi locuinţe pentru oameni. Ca apoi să ducă la creşterea standardului de viaţă şi la sporirea confortului. Acesta este înaltul privilegiu al inginerului. Herbert Clark Hoover (1874 - 1964), inginer, preşedinte al SUA, 1929-1933

SPECIALIZĂRI
  • Autovehicule rutiere
  • Constructii de autovehicule
  • Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
  • Inginerie mecanică
  • Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară
  • Sisteme şi echipamente termice
  • Mecatronică
  • Robotică
Durată studii

4 ani

DISTRIBUIE