Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea Bioterra

Facultatea de Management Agroturistic

București

În anul 2002, după parcurgerea etapelor de autorizare provizorie şi îndeplinirea condiţiilor de acreditare, a fost înfiinţată prin legea 480/2002 publicată în M.O.R. nr.518 din 17 iulie 2002, Universitatea „Bioterra” din Bucureşti ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în Bucureşti, str. Gârlei, nr.81, sector 1. Art. 2 al legii 480/2002, stipulează că „Universitatea Bioterra din Bucureşti” se înfiinţează cu următoarea facultate şi specializare acreditată: Facultatea de Management Agroturistic, specializarea Inginerie şi management agroturistic, cu predare în limba română”. În prezent, specializarea IMAPA este acreditată atat pentru cursuri IF, cât şi pentru cursuri cu frecvență redusă si este integrată în Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti, Domeniul de licenţă: Inginerie şi Management in Agricultură și Dezvoltare Rurală, funcţionând în cadrul Facultăţii de Management Agroturistic din Universitatea Bioterra din Bucureşti.

Misiunea facultătii, didactică şi de cercetare ştiinţifică, este reprezetata de instruirea la nivel înalt a studenţilor care constituie cheia de bază a reuşitei în pregătirea viitorilor specialişti în domeniu, întrucât în prezent se impun standarde de calitate superioare care, pentru competitivitate sunt strâns corelate cu cerințele europene şi mondiale. Exigenţele europene moderne care vizează managementul de calitate, solicită cadrelor didactice introducerea tehnicilor moderne în activitatea instructiv-educativă şi însuşirea cât mai rapidă a acestor cunoştinţe specifice domeniului de către studenţi.

SPECIALIZĂRI
  • Inginerie şi Management în Alimentatie Publică și Agroturism
  • Inginerie şi Management
Durată studii

Durata studiilor de licență-4 ani

Durata studiilor de master-2 ani

DISTRIBUIE