Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea din București

Facultatea de Istorie

București

Principalul obiectiv al Universităţii din Bucureşti este de a obţine cea mai înaltă calitate a serviciilor educaţionale şi a activităţii de cercetare, adoptând standarde competitive, de nivel internaţional, şi manifestând o preocupare continuă pentru asigurarea calităţii, colaborare interdisciplinară, leadership şi excelenţa activităţii profesorilor şi angajaţilor.

Studiază istoria în inima Bucureștiului! 

Facultatea de Istorie oferă studenților o serie de oportunități care plasează în vârful instituțiilor de profil din România

Aici pagina: https://www.adservio.ro/admitere/facultatea-de-istorie-476?fbclid=IwAR2v4ISKhxLKEbHpgeQjmnYcfcrFASwJKWz9sXEtYWQ4yZMjirRMCzeEh6w    

SPECIALIZĂRI

ISTORIE

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE

ISTORIA ARTEI

ADMITERE

LICENȚĂ

Ca și în anii trecuți, admiterea pentru programele de licență se face pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat şi a unei scrisori de intenţie (evaluată cu calificativul admis / respins). Aceasta din urmă ar trebui să cuprindă o scurtă prezentare a candidatului, precum și a argumentelor  care l-au determinat să aleagă Facultatea de Istorie și un anumit program de studii.

Admiterea se face pe specializări. Candidații care doresc să se înscrie la mai multe specializări, vor depune câte un dosar pentru fiecare dintre acestea.

Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie sunt:

 1. Nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba şi literatura română.
 2. Nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat.


Detalii privind dosarul de candidatură pot fi găsite la aici.

 MASTER

Examenul de admitere constă în evaluarea unui proiect de studiu/cercetare întocmit și prezentat de către candidați în fața comisiei.

În esență, tema propusă trebuie să corespundă profilului programului de studii vizat, iar proiectul trebuie să includă câteva segmente precum definirea subiectului, prezentarea metodelor utilizate, a stadiului cercetării în domeniu, un plan al lucrării de disertație ce ar putea fi construită pe baza acestui proiect, precum și o bibliografie cât mai reprezentativă.

 Detalii suplimentare pot fi găsite aici.

DATE DE CONTACT
+40213143589
secretariat@istorie.unibuc.ro
DISTRIBUIE

 

LICENȚĂ

Pornind la o tradiție care obligă, bazându-se pe o echipă de reputați specialiști și cu privirea îndreptată spre cerințele pieței de muncă a zilelor noastre, Facultatea de Istorie a construit o ofertă edcuațională diversificată, atât la nivel de licență, cât și de master.

 

PROGRAMUL DE LICENȚĂ „ISTORIE“

Pregătirea generală are ca obiectiv formarea unei culturi profesionale de bază și permite o mai bună înțelegere a ceea ce reprezintă laboratorul unui istoric, mecanismele şi resursele care sunt antrenate în studierea ştiinţifică a trecutului. Cursurile sunt concepute pentru a oferi, într-o primă fază, o introducere în studiul diferitelor epoci istorice sau al diferitelor instrumente necesare istoricului, dar pun și bazele unei specializărilor viitoare.

Studiul istoriei înseamnă căutare, înțelegere, descoperire. Capacitatea de a înțelege contextul evenimentelor și fenomenelor contemporane este un alt atu a cărui utilitate nu o neglijăm, dar este vorba, nici mai mult, nici mai puțin decât de a face un pas important spre înțelegerea lumii care ne înconjoară.

Chiar dacă unii dintre absolvenții noștri ajung în domenii care nu sunt direct legate de cercetarea istorică, covârșitoarea majoritate sunt de acord că pregătirea istorică i-a echipat cu câteva competențe absolut necesare unor slujbe dintre cele mai diverse, de la presă la învățământ, de la institute de cercetare la companii multinaționale, de la instituții publice la firme de consultanță.

 

PROGRAMUL DE LICENȚĂ „RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE“, cel mai vechi program de profil oferit de Universitatea din București, are ca principal scop să ofere instrumentele absolut necesare unei cât mai bune înțelegeri a relațiilor internaționale contemporane. Oferta interdisciplinară de activități didactice reprezintă chiar punctul forte al programului RISE, studenții noștri având la dispoziție cursuri din domeniul istoriei, dreptului, economiei, științelor politice, filosofiei, științelor comunicării, dar și cursuri de limbi străine.  Într-o lume în care se vorbește tot mai mult de fake news, pregătirea istorică formează și încurajează gândirea critică, nuanțată, sofisticată, ostilă verdictelor simplificatoare.

Obiectivul final este acela de permite studenților construirea unei specializări solide într-un domeniu din ce în ce mai dinamic și pe o piață a muncii în continuă schimbare. Aceasta poate fi completată prin stagii de practică în instituţii din adinistrația centrală precum MAE sau  sau în companii private. În aceleași direcții merg și traseele de carieră ale absolvenților noștri.

 

PROGRAMUL DE LICENȚĂ „ISTORIA ARTEI“

O licență în Istoria Artei înseamnă o carieră viitoare trăită cu pasiune, plină de frumusețe și creativitate. Facultatea noastră oferă o temelie solidă, echilibrând pregătirea teoretică și cea practică. Studenții vor putea audia cursuri generale de istorie a civilizaţiei și istoria artei, dar și cursuri specializate dedicate artelor decorative sau artei publicictare, colecţionismului, pieței de artă, conservării, autentificării, managementului, politicilor culturale. De asemenea, vor avea ocazia să facă stagii în instituții publice sau private dedicate artelor, după cum vor putea întâlni, alături de profesorii facultății, specialiști din marile muzee bucureștene, din piața de artă, curatori și galeriști. Fiecare curs este o ocazie de a descoperi secrete ale profesiilor din această lume atractivă în care vă invităm să intrați.

 

 

 MASTER

La nivel masteral, Facultatea de Istorie oferă un număr substanțial de programe de studiu menite să devină o punte suplimentară între absolvenții diferitelor specializări la nivel de licență și  zone ale pieței muncii precum cercetare, învățământ, diplomație/relații internaționale, managementul patrimoniului cultural (muzee, arhive, biblioteci), administrație centrală și locală, mediul privat (consultanță în domeniul istorie, relații internaționale, și patrimoniu, expertiză de artă),  mass media (presă scrisă şi audio-vizuală culturală şi politică).

 

 • Studii medievale (program interdisciplinar în colaborare cu Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine)
 • Istoria artei şi filosofia culturii (program interdisciplinar în colaborare cu Facultatea de Filosofie)
 • Istoria şi practica relaţiilor internaţionale
 • Tehnici diplomatice
 • Istorie şi politică militară în România secolele XIX–XXI
 • Politică şi societate în secolul XX
 • Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate
 • Istoria comunismului în România
 • Istorie, resurse culturale şi patrimoniu în societatea contemporană
 • Istoria ideilor, mentalităţilor şi culturii de masă (secolele XIX–XXI)
 • Experimente ale modernităţii