Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea din București

Facultatea de Geografie

București
Principalul obiectiv al Universităţii din Bucureşti este de a obţine cea mai înaltă calitate a
serviciilor educaţionale şi a activităţii de cercetare, adoptând standarde competitive, de nivel
internaţional, şi manifestând o preocupare continuă pentru asigurarea calităţii, colaborare
interdisciplinară, leadership şi excelenţa activităţii profesorilor şi angajaţilor.
SPECIALIZĂRI

Cartografie

Geografie

Geografia Turismului

Planificare Teritorială

Hidrologie și Meteorologie

Geografia Mediului (Domeniul Știința Mediului)

ADMITERE

În fiecare an se organizează admitere pentru 5 programe de licență în domeniul Geografie (Geografie, Cartografie, Geografia Turismului, Hidrologie-Meteorologie și Planificare Teritorială) și un program din domeniul Știința mediului (Geografia mediului).

Pentru anul universitar 2019-2020, cifra de școlarizare aprobată este de 405 locuri la buget și 646 locuri cu taxă.

Toate informațiile privind admiterea se regăsesc pe site-ul oficial al facultății: http://geo.unibuc.ro./admitere_licenta_2019.html   

De asemenea infromații privind admiterea și promovarea programelor de studii universitare de licență și a celor de master sunt prezentate în publicația electronică: Buletinul informativ al Facultății de Geografie ”Alma Mater Geographia” nr. 27, 39 și 40. Toate numerele pot fi accesate la adresa: http://geo.unibuc.ro./buletin_informativ.html   

DATE DE CONTACT
+04213053810
secretariat@geo.unibuc.ro

Bd. Nicolae Bălcescu Nr. 1, cod postal 010041, Sector 1, Bucureşti

DISTRIBUIE

Facultatea de Geografie pregăteşte anual peste 2000 de studenţi, masteranzi și doctoranzi.

Facultatea de Geografie este structurată în patru departamente: Geomorfologie – Pedologie – Geomatică, Geografie Umană și Economică, Meteorologie – Hidrologie și Geografie Regională și Mediu.

Studenții facultății realizează activități de practică în cadrul stațiunilor de cercetare ale Universității din București: Orșova, Călimănești, Drobeta Turnu Severin și Sf. Gheorghe (Delta Dunării).

Facultatea de Geografie a Universității din București organizează studii universitare de licență, master și doctorat.

Studiile universitare de licență asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserției pe piața forței de muncă, prin cunoștințe generale și de specialitate corespunzătoare.

Finalizarea studiilor aferente ciclului I se va face prin susținerea examenului de licență, absolvenții obținând DIPLOMA DE LICENȚĂ în domeniul ales și SUPLIMENT LA DIPLOMĂ care atestă specializarea în care s-au pregatit.

Absolvenții cu diplomă de licență își pot exercita profesia, conform competențelor și drepturilor corespunzătoare diplomei dobândite sau pot continua studiile universitare prin masterat.

Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

Studiile universitare de doctorat, cu durată de trei ani, asigură nu numai aprofundarea unui domeniu de înaltă specializare, ci și consacrarea pregătirii în domeniul de interes.

Facultatea de Geografie a Universității din București organizează studii doctorale în domeniul Științele naturii, specializarea Geografie, însă conducătorii de doctorat ai facultății coordonează lucrări de doctorat în variate direcții de aprofundare.

Absolvenții Facultății de Geografie pot urma o carieră în cadrul Institutului de Geografie, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Administrației Naționale de Meteorologie, Agențiilor Naționale și Regionale de Protecția Mediului, administrațiilor rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale, parcurilor naturale și ariilor protejate, instituțiilor și firmelor private din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, instituțiilor sau firmelor private de cartografie, topografie și cadastru, firmelor și agențiilor de turism, complexelor hoteliere, stațiilor meteorologice, unităților de învățământ preuniversitar sau universitar, consiliilor județene, municipale și orășenești, primăriilor etc.