Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

București

Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (FABBV), etalon al pregătirii în domeniul financiar-bancar din România, oferă  programe de licenţă, masterat şi doctorat în domeniul finanţe, ce pot fi urmate atât în limba română, cât şi în limba engleză. De asemenea, oferă studenţilor un plan de învăţământ modern, aliniat la cerinţele internaţionale şi facilitatea de a-şi construi o carieră într-un domeniu atractiv.

SPECIALIZĂRI
 • Finanțe și Bănci
 • Finanțe și Bănci - cu predare în limba engleză

Planuri de învățământ - detalii

Fise discipline / Programe analitice - detalii

ADMITERE

Pentru Admiterea 2020, ASE scoate la concurs, la cele 35 de programe universitare de licenţă, peste   7 300 de locuri, dintre care peste 6 400 la învățământul cu frecvență și 900 de locuri la învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Anul acesta, concursul de admitere se desfășoară exclusiv ONLINE, pe platforma admitere.ase.ro, în semn de grijă și respect față de sănătatea candidaților noștri. Candidații vor încărca documentele de concurs pe platforma admitere.ase.ro, selectând opțiunile pentru programele de studii alese.

Înscrierile încep luni, 13 iulie, și se încheie vineri, 17 iulie, ora 16.00 (detalii).

ASE desfășoară concursul de admitere la programele universitare de licență după aceleași principii, ca în anii precedenți.

Pașii către admiterea la ASE sunt:

 • eseul motivațional,
 • testul de competenţă lingvistică - pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină și nu au certificate de competență lingvistică recunoscute de ASE,
 • media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obținută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%).

Proba scrisă eliminatorie de competență lingvistică pentru programele de studii cu predare într-o limbă străină se poateechivala cu certificate de competență lingvistică recunoscute de ASE. De asemenea, nu dau test de competență lingvistică candidații care au absolvit studiile liceale organizate în limba străină a programului de licență pentru care optează.

Durată studii

3 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE
  • Documentele necesare la inscriere se depun ONLINE pe platforma admitere.ase.ro, unde candidatul se înscrie cu numele complet  (cu diacritice), conform certificatului de naştere, precizând adresa  de e-mail activă şi numărul de telefon. Candidatul încarcă următoarele documente în format pdf sau jpeg/.jpg:
  • Diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta). Absolvenţii programelor de studii din străinătate, pe lângă diploma de bacalaureat/adeverinţa de absolvire, trebuie să încarce pe platforma admitere.ase.ro și copia atestatului/adeverinței de echivalare emis/emisă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării – CNRED. Comisiile de admitere pe facultate vor solicita, Direcției de Relații Internaționale din cadrul ASE, avizul pentru înscriere;  
  • Foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) sau adeverinţa care atestă mediile anilor de studii pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie 2020; 
  • Eseul motivațional/eseurile motivaționale (scanat/fotografiat) privind alegerea ASE și a programului de studii (prima opțiune), pentru fiecare limbă de predare a programelor din fișa de înscriere. Eseul/eseurile se datează și se semnează de către candidat, apoi vor fi încărcate online. 
  • Adeverinţa medicală tip, eliberată, de către cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, cu cel mult şase luni înainte de data înscrierii, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru înscrierea la facultate; 
  • Certificatul de naştere
  • Cartea de identitate
  • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul). 
  • Declaraţia pe propria răspundere - document ce se completează în aplicația de înscriere, prin care candidatul declară că: nu a fost exmatriculat din  ASE, fără drept de reînmatriculare; nu va beneficia, concomitent, de finanţare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora; a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de licenţă, inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanţare de la buget; a absolvit o altă facultate; este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 
  • O fotografie tip legitimație, încărcată pe platformă
  • Dovada plăţii taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar. Cei care vor plăti taxa de înscriere pe platforma admitere.ase.ro nu vor avea nevoie de încărcarea dovezii plății. 
  • Certificatul de competenţă lingvistică, prin care sunt certificate competenţele lingvistice pentru limba de predare a programului de licenţă la care candidează (dacă este cazul) sau acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau străinătate cu predare în limbi străine; 
  • Diploma care atestă obținerea distincției în cazul candidaților olimpici internaționali; 
  • Documentul care atestă apartenența la minoritatea romă, după caz;
  • Documentul care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială, după caz; 
  • Documentul care să certifice scutirea de la plata taxa de înscriere pentru primele 2 opțiuni;
  • Declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale. 

  !! În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) sunt redactate în altă limbă decât română, vor fi încărcate pe platforma admitere.ase.ro și copii ale traducerilor în limba română, legalizate. 

  !!! Toate documentele de mai sus, încărcate de fiecare candidat, vor constitui dosarul de admitere al acestuia. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

  !!! Candidații sunt obligați să-și verifice pe platforma admitere.ase.ro și pe adresa de e-mail statutul la finalizarea fiecărei etape a procesului de înscriere online.

   

DATE DE CONTACT
+0213191900 /01 int. 360, 306
Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti
DISTRIBUIE

Ești absolvent de liceu? Următorul pas în evoluția ta îl constituie Admiterea la facultate! Sigur te gândești să alegi o universitate care să-ți asigure, la absolvire, șanse maxime de a-ți construi o carieră frumoasă. Vrei să ai un viitor sigur, să-ți găsești și un loc de muncă ofertant și să devii un om de succes? Alege un Lider și vei deveni un Lider! 

Academia de Studii Economice din București, cea mai bună universitate de profil economic și de administrație publică din Europa de Sud-Est, îți oferă oportunitatea de a-ți clădi și un astfel de viitor, de a face parte dintr-o comunitate universitară de prestigiu, cu cea mai bună inserție a absolvenților pe piața muncii autohtone.

Cartea de vizită a Academiei de Studii Economice din București o reprezintă cei peste peste 300 000 de absolvenți. ASE este universitatea cu cea mai bună inserție a absolvenților pe piața muncii, conform QS World University Rankings. 85% dintre absolvenți își găsesc de lucru în primele 6 luni de la terminarea facultății, în domeniul studiat.

Cu o tradiție centenară, Academia de Studii Economice din București este o universitate dinamică, într-o adaptare permanentă la cerințele economiei de piață, în strânsă legătură cu cerințele mediului de afaceri. ASE este într-o dinamică permanentă, oferind mereu noi oportunități studenților săi. ASE este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, bine poziționată la nivel internaţional, fapt atestat de ranking-urile de prestigiu. ASE ocupă locul I în România și locul 201-300 în lume, conform clasamentului "Times Higher Education Impact Rankings 2020". 

Candidații la programele universitare de licență ale ASE pot urma una dintre cele 12 facultăți ale universității: Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine; Administrație și Management Public; Business și Turism; Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Drept; Economie Agroalimentară și a Mediului; Economie Teoretică și Aplicată; Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; Management; Marketing; Relații Economice Internaționale.

           

             

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector 

Dragi candidați, 

Vă invit să alegeți Academia de Studii Economice din București, liderul învățământului economic și de administrație publică din Europa de Sud-Est, la absolvirea căreia vă veți bucura de o bună inserție pe piața muncii și de un job de calitate, care să vă ofere o viață profesională frumoasă și împlinită! 

Din grijă pentru sănătatea voastră, desfășuram concursul de admitere în acest an integral online, pe platforma admitere.ase.ro. Tradiția și dinamica, strânsa legătură cu mediul de afaceri, oportunitățile de învățare, numeroasele burse de studii, mobilitățile internaționale, condițiile noastre bune de cazare sunt câteva dintre argumentele pentru care Universitatea din Piața Romană poate constitui o opțiune inspirată, sigură și de perspectivă pentru voi! Succes, dragi candidați!” 

                                                                                                                  

               

                                                                                                  

FACULTATEA DE FINANȚE, ASIGURĂRI, BĂNCI ȘI BURSE DE VALORI

fabbv.ase.ro

 

 • facilitatea de a-ţi construi o carieră într-un domeniu cu deschidere internaţională;
 • un plan de învăţământ model, aliniat la cerinţele internaţionale;
 • burse de studiu Erasmus la universităţi partenere de top din Marea Britanie, Franţa, Spania, Croaţia etc.
 • o colaborare permanentă cu mediul de afaceri, care-ţi permite să beneficiezi de internship-uri în instituţii importante şi companii de top din domeniul financiar-bancar;
 • parteneriate cu organizaţii de voluntariat în care vei întâlni tineri pasionaţi de acelaşi domeniu ca tine şi vei dobândi experienţă;
 • un program de învăţământ la distanţă, în cazul în care timpul nu îţi permite să urmezi cursurile cu frecvenţă;
 • posibilitatea continuării formării profesionale în domeniul ales, printr-o gamă largă de programe de masterat;
 • evenimente speciale, conferinţe şi prelegeri în care poţi interacţiona cu profesioniştii din domeniu;

 

 • Ca absolvent al FABBV ai garanţia unei pregătiri de specialitate la standarde înalte. Îţi vei putea găsi un loc de muncă într-un domeniu atractiv, precum domeniul financiar, pieţe de capital, domeniul bancar, piaţa de asigurări, domeniul fiscal, actuariat etc. Prin intermediul stagiilor de practică din facultate, ai oportunitatea de a-ți începe cariera chiar în timpul studiilor, fiind membru în echipa unuia dintre partenerii noștri.

 

OPORTUNITATI de ANGAJARE, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania

Domeniul: Finanţe

Programul de studii: Finanţe şi Bănci

La finalul studiilor de licenţă, absolvenţii pot avea – conform Clasificării Ocupaţiilor din România – una dintre următoarele ocupaţii: analist financiar, consilier actuar, consultant bancar, auditor, analist de managementul riscului, consultant fiscal, agent de bursă etc.

 

ASE vine cu multiple oportunități pentru studenții săi.

Având o poziție excelentă pe harta capitalei, cele 7 clădiri ale campusului universitar se află în centrul Bucureștiului. Poți studia în spații moderne de învățământ: săli de curs și amfiteatre dotate cu tehnologii de ultimă generație, 10 săli de lectură cu peste 400 000 de volume, săli de sport ultramoderne etc.

ASE oferă studenților peste 4 600 de locuri de cazare în cele 12 cămine proprii, toate situate în zonele centrale ale orașului, cu accesibilitate la mijloacele de transport în comun. De asemenea, poți servi prânzul sau cina la una dintre cele două cantine ale ASE, situate în Piața Romană și campusul Moxa. Un meniu costă în jur de 10 lei, iar mâncarea este delicioasă.      

Devenind student la ASE poți beneficia de numeroase oportunități pentru dezvoltarea ta personală și profesională.

Voluntariatul este o experiență de neuitat și vei învăța o mulțime de lucruri noi, vei cunoaște persoane creative și vei crește alături de ele. Voluntariatul este o rampă de lansare către companiile mari, implicându-te în proiecte care vor ajuta la formarea viitoarei tale cariere. Este una dintre căile cele mai frumoase de a te forma și de a te pregăti pentru ceea ce vei deveni. În cadrul ASE sunt numeroase asociații studențești, unde vei avea posibilitatea să-ți dezvolți competențele și pasiunile, dar și să te poți implica în evenimente culturale, educaționale, de responsabilitate socială, de binefacere și sportive.

În timpul anilor de facultate, Academia de Studii Economice din București îți oferă oportunitatea de numeroase stagii și programe de internship la mari companii românești și multinaționale. În fiecare an ai ocazia să participi la Târgul de Joburi ASE Job & Internship Fair, dedicat în exclusivitate studenților și absolvenților ASE. După absolvirea facultății ai

șanse reale de a te angaja în companii multinaționale, bănci și instituții financiare, autorități și instituții publice naționale și europene, organizații guvernamentale și non-guvernamentale, diplomație, instituții de învățământ (pre)universitar, institute de cercetare, firme de consultanță, audit și evaluare financiară, companii de IT, publicitate, vânzări, agenții de turism și în multe alte locuri.

Academia de Studii Economice din București oferă anual peste 3 400 de burse de performanță, de merit, sociale. Valoarea burselor este între 600 – 1 500 lei. ASE vine în sprijinul studenților cu programul Erasmus pentru mobilități internaționale. Anul acesta ASE oferă peste 550 de burse Erasmus. Ai astfel ocazia ca pentru o perioadă de timp, de un semestru sau un an universitar, să studiezi și să cunoști viata studențească și în alte universități din lume. Întreaga perioadă de studiu în străinătate îți este recunoscută la facultatea ta din ASE. Venim în sprijinul tău oferindu-ți posibilitatea de a-ți perfecționa cunoștințele de limbi străine urmând gratuit, pe perioada studenției, unul dintre cele 9 cursuri facultative.

Ca student la ASE, ai ocazia de a beneficia de vacanțe inedite, alături de colegii tăi într-una dintre taberele studențești de la munte sau de la mare, oferite gratuit de ASE cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului. Totodată, te poți înscrie la școlile de vară organizate de facultățile ASE.

Implică-te, fii activ și alege un Lider! Cu siguranță vei deveni un Lider!


Ghid Admitere ASE 2020

 

 

Informații complete despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicată Admitere Licență 2020 și pe pagina oficială de Facebook.

 

Informații suplimentare pot fi obținute prin e-mail [email protected], telefonic 0213191900/01, interior 360, 306 sau prin Zoom, Skype, Google meet.