Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiș"

Facultatea de Farmacie

Arad
SPECIALIZĂRI

Farmacie-durata 5 ani, IF, 300 credite ECTS

Nutriție și dietetică=durata 3 ani, IF 180 credite ECTS

ADMITERE

Toate informațiile despre admitere 2020 le puteți găsi pe site-ul universității accesând link-ul: 

http://www.uvvg.ro/site/admitere/

 

DATE DE CONTACT
+40257280373
0257280373

Bd. Revoluției, nr. 94-96, Arad

<<
DISTRIBUIE

Facultatea de Farmacie a fost înființată începând cu anul universitare 2015-2016 și are în componența sa două programe de studiu: Farmacie și Nutriție dietetică.

Programul de studii Farmacie a fost înființat începând cu anul universitar 2005-2006, în cadrul Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară. Înființarea sa a fost motivată de importanța pe care o are această specializare în structura asistenței medicale în concordanță cu normele UE și susținută de baza materială existentă, de posibilitățile diverse de instruire teoretică și practică. 

Apariția acestei specializări din cadrul Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară se datorează câtorva cadre didactice pe care le considerăm întemeietorii Școlii de Farmacie Arădene: prof. univ. dr. Aurel Ardelean, prof. univ. dr. Gligor Virginia, prof. univ. dr. Ardelean Gavrilă. 

Programul de studiu Nutriție și dietetică a fost înființat începând cu anul 2010-2011.

Autorizarea acestor specializări a fost necesară deoarece: 

 • Completează armonios și diversifică paleta de opțiuni pentru absolvenți, în cadrul învățământului medical arădean și a reformei globale a învățământului românesc;
 • Asigură absolvenții licențiați în domeniul farmaceutic;
 • Asigură normele de competență pe care rețeaua de farmacii de stat și privată impune la nivel național și internațional;
 • Deschide noi perspective în cercetare în domenii de vârf;
 • Acoperă deficitul de farmaciști de la nivelul întregii țări, dar în special la nivelul județului Arad în vederea creșterii calității asistenței farmaceutice furnizate populației.

Facultatea de Farmacie din cadrul U.V.V.G. Arad își asumă misiunea unui învățământ modern, formativ prin interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea domeniilor de studiu fundamentale cu cele din practică, care contribuie la acumularea cunoștințelor teoretice și practice precum și la dezvoltarea competențelor orizontale și transversale. Misiunea asumată pentru formarea farmaciștilor și a nutriționiștilor și dieteticienilor este bazată pe standarele de calitate impuse de reglementările sectoriale, standardele ARACIS și normativele legislative privind învățământul superior, precum și a reglementărilor europene și naționale privind profesiunea de farmacist și respectiv de nutriționist-dietetician. 

Procesul educativ este în concordanță cu prevederile Directivei 2005/35/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, referitoare la profesiunea de Farmacist, urmărește: 

 • Creșterea performanței profesionale a farmaciștilor, în conformitate cu normativele europene;
 • Însușirea de cunoștințe teoretice necesare exercitării profesiei;
 • Formarea de personal uman înalt calificat în domeniu, conform cu cerințele de pe piața muncii din România și Spațiul European;
 • Actualizarea permanentă a curriculei în funcție de standardele specifice și conform legislației în vigoare, reglementată sectorial în spațiul european; 
 • Deprinderea unei etici profesionale;
 • Dezvoltarea capacității de muncă în echipă și abilități de comunicare. 

Procesul educativ formativ la specializarea Nutriție și dietetică este determinat de necesitatea de formare a resursei umane în domenii existente deja în Uniunea Europeană. Specialiști licențiați în domeniul dieteticii și nutriției își pot desfășura activitatea în sistemul sanitar, în industria alimentară ( prin asigurarea serviciilor de analiză și control al calității alimentelor), în alte instituții. 

Curricula academică este adaptată normativelor ARACIS, Ministerul Educației și standardelor europene specifice, prin îmbinarea optimă a științelor fundamentale cu disciplinele complementare și de specialitate și de cercetare, cu o pregătire teoretică și practică a viitorilor absolvenți care să fie capabili să se adapteze progresului științific în sistemul de îngrijire a stării de sănătate a populației, prin profilaxie a unor boli ale societății moderne a căror incidență a crescut îngrijorător, în directă relație cu modul de alimentație și stilul de viață. 

Programul de studiu Farmacie este o forma de învățământ cu frecvența, cu durata de 5 ani, adică 10 semestre: învățământ teoretic (9 semestre a 14 săptămâni) și practica de specialitate (An I-IV, 3 săptămâni x 30 ore/ săptămână; An V, 1 semestru a 26 săptămâni x 30 ore/ săptămână).

Anul universitar este structurat pe două semestre a 14 săptămâni și practica de vară, 60 de credite ECTS/an. 1 ECTS este echivalent cu 25 ore studiu individual. La finele programului de studiu vor fi însumate 300 ECTS (30 ECTS/semestru x2=60 ECTS/an), adică 7500 ore studiu individual. 

Numărul orelor de predare cuprinse în planul de învățământ este de 4868, din care: 1638 ore de curs, 2110 ore activități de laborator, 1120 ore practică de specialitate. 

Specializarea Nutriție și dietetică la nivel de licență, formă de învățământ la zi cu durata de 3 ani (6 semestre), 180 credite ECTS. Această specializare formează specialiști licențiați într-un domeniul deficitar capabili să se integreze cu succes pe piața muncii, ,în țară sau în spațiul european, cu un rol esențial în cei care vor obține licența ca nutriționiști, vor avea oportunitatea de a profesa în domenii variate de activitate: spitale, centre medicale, centre de sănătate, cluburi sportive, alimentație publică, asigurarea calității alimentului ș.a. Studentul posedă la absolvire cunoștințe teoretice și practice necesare exercitării internaționale a profesiunii de Nutriționist și Dietetician, respectiv Dietetician.

Contact: 

Adresa: Arad, Str, Liviu Rebreanu, nr. 86, Campusul Universitar ”Vasile Goldiș”, 310045

Tel/Fax: 0257 259691 / 0257 259852

E-mail: [email protected]