Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Iași
"Ingineria este o mare profesiune. Este fascinaţia de a vedea cum o plăsmuire a imaginaţiei se transformă cu ajutorul ştiinţei într-un plan de hîrtie. Ca apoi să se materializeze în piatră, metal sau energie. Ca apoi să creeze locuri de muncă şi locuinţe pentru oameni. Ca apoi să ducă la creşterea standardului de viaţă si la sporirea confortului.
Marea responsabilitate a inginerului, în comparaţie cu cei de altă profesie, este că operele lui se află sub văzul tuturor. Acţiunile sale se concretizează pas cu pas, în material palpabil[...]." Herbert Hoover (1929-1933)
SPECIALIZĂRI
  • Inginerie civilă în limba engleză – Civil Engineering
  • Construcții civile, industriale și agricole
  • Căi ferate, drumuri și poduri
  • Instalații pentru construcții
Durată studii

4 ani

DISTRIBUIE